List

Otóż środowisko „GW” przypuściło po raz kolejny potężny atak na legendarnego dowódcę partyzanckiego oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” działającego w Górach Świętokrzyskich – płk. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz /ten sienkiewiczowski, nie biblijny/. W artykułach ukazujących się niemal codziennie w tejże gazecie zarzuca się Jemu i Jego żołnierzom mordowanie ludności żydowskiej z powodów wyłącznie antysemickich. Jako „naukowe dowody” wykorzystywany jest artykuł z rocznika „Zagłada Żydów”, w którym autorki oskarżają AK-owców i dowódcę oddziału na podstawie UB-ckich protokołów przesłuchań i akt procesu stalinowskiego, w wyniku którego „Barabasz” został skazany na długoletnie więzienie,
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: