Ryszard Pawłowski

W 1989 r., mimo licznych obiekcji, zaangażowałem się w kampanię wyborczą po stronie Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”. Miałem nadzieję na zmiany, elementarną sprawiedliwość i to, że ktoś doceni poświęcenie takich osób jak ja W 1963 r. ukończyłem szkołę zawodową w Nowym Sączu i rozpocząłem pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W czerwcu 1976 r. byłem organizatorem i uczestnikiem akcji strajkowej w zakładzie pracy na znak solidarności z robotnikami Ursusa i Radomia. We wrześniu 1980 r. – jako członek Komitetu Założycielskiego – współtworzyłem „Solidarność” w PKP Wagonownia Pozaklasowa w Nowym Sączu. Oprócz tego organizowałem niezależny ruch wydawniczy, kolportując książki i gazetki, w tym „Gońca Małopolskiego”. W styczniu 1981 r. uczestniczyłem w okupacji...