Michał Krupa

Credo Ryana W czerwcu 2011 r., podczas przemówienia dla Alexander Hamilton Society, Ryan dał się poznać jako gorący zwolennik lansowanej zarówno przez neokonserwatystów, jak i zwolenników koncepcji „amerykańskiej wyjątkowości” jako podstawowego kryterium skuteczności polityki zagranicznej Waszyngtonu. Jak stwierdził, „Ameryka jest największą siłą wolności, jaką świat kiedykolwiek widział”. Koncepcja ta zakłada, że Ameryka jest jedynym uniwersalnym narodem na świecie, gdyż jej tożsamość nie jest determinowana – jak w przypadku innych narodów – przez wspólny język, wiarę, historię, kulturę czy ziemię, lecz nade wszystko przez „ideologiczną propozycję”. Na nią zaś składają się: wolność osobista, demokracja, pluralizm, równość wobec prawa, prawo dążenia do osobistego szczęścia. Co daje...