Nowoczesna BANKOWOŚĆ \ Jak złożyć wniosek o świadczenie - Złóż wniosek o świadczenie 500+ przez bankowość elektroniczną

1 kwietnia rusza program rodzina 500+. Wnioski będzie można składać przez serwisy bankowości internetowej PKO Banku Polskiego i Inteligo

Rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenia z programu 500+ zarówno internetowo za pośrednictwem banku, jak i w wersji papierowej – bezpośrednio w gminie. Bez względu na dochody otrzymają oni po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nieprzekraczających 800 zł na osobę (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – także na pierwsze dziecko. Świadczenie, przekazywane bezpośrednio na wskazane konto lub gotówką, będzie przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka.

Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w iPKO i Inteligo
Osoby posiadające już konto w PKO Banku Polskim, które chcą złożyć wniosek o świadczenie 500+ w wersji elektronicznej, znajdą formularz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo.
Wniosek w iPKO będzie dostępny po zalogowaniu w zakładce „Oferty i wnioski”, która znajduje się w górnym prawym rogu. Po wejściu do zakładki należy wybrać podpunkt „Wnioski do złożenia”, a w nim „Wniosek Rodzina 500+”. Z kolei w Inteligo formularz będzie dostępny w zakładce „Oferta i wnioski” w boksie „Na skróty”, który będzie znajdować się po lewej stronie ekranu. Link do wniosku będzie nosił nazwę „Wniosek Rodzina 500+”.
Część pól po otwarciu formularza wniosku zostanie wypełniona automatycznie, zgodnie z danymi posiadacza konta, np. numer PESEL, imię i nazwisko. W trakcie wypełniania wniosku na stronie serwisu klient będzie wspierany przez system podpowiedzi. Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty w formie załączników pdf, jpg, png. Maksymalnie może ich być 7, a wielkość nie może przekraczać 3,5 MG.
Dane z wypełnionego wniosku zostaną tymczasowo zapisane, wraz z załącznikami, w systemie teleinformatycznym banku, a następnie przesłane do systemu administracji publicznej Emp@tia. Po dostarczeniu wszystkich danych do systemów administracji bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Zapisana zostanie tylko informacja o fakcie i czasie złożenia wniosku przez klienta w systemie banku. Weryfikacją, przetwarzaniem danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany we wniosku.
Dowodem wysłania wniosku do danego organu jest potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru), które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do organu prowadzącego w gminie. Bank nie może przechowywać danych z wniosku 500+.

Oferta specjalna PKO Banku Polskiego
Dla osób, które chciałyby złożyć wniosek poprzez bankowość elektroniczną PKO Banku Polskiego, a nie mają konta, bank przygotował specjalną ofertę – mówi Wojciech Pasierowski, dyrektor obsługi klienta w oddziale 3 w Gdańsku. Każdy uprawniony do świadczenia z programu Rodzina 500+ może od 24 marca założyć PKO Konto za Zero na preferencyjnych warunkach. – Korzystanie z konta jest bezpłatne, jednakże pod warunkiem, że na ten rachunek będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+ – dodaje dyrektor. Do konta może zostać wydana karta debetowa, bezpłatna, jeśli dokona się nią miesięcznych transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 200 zł Jeżeli klient wyda w punktach handlowo‑usługowych mniej niż 200 zł, zapłaci za miesięczną obsługę karty jedynie 1,9 zł.

Konto można założyć w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego, jak również bez wychodzenia z domu – przez internet i telefon – umowę dostarczy wówczas kurier.
W przypadku braku wpływów z tytułu świadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiące rachunek i wydane do niego karty będą prowadzone na standardowych warunkach PKO Konta za Zero – wówczas wystarczy posiadać kartę do konta i wydawać nią 300 zł miesięcznie, aby dalej nie ponosić kosztów obsługi karty i konta.

Opracował Igor Szczęsnowicz


WAŻNE:
1. Bank nie przyjmuje wniosków w oddziałach w postaci papierowej! Za pośrednictwem PKO Banku Polskiego i innych banków możliwe jest złożenie wniosku wyłącznie przez serwis transakcyjny.
2. Wniosek trzeba wypełnić uważnie, bank bowiem nie dokonuje weryfikacji poprawności treści wniosku ani prawidłowości i kompletności załączników.

Więcej na stronie:
www.pkobp.pl/rodzina500plus oraz www.bankomania.pkobp.pl
Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim.
Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska