Szok, czyli klęska niespodziewana

Stan wojenny opóźnił demokratyzację Polski. Jednak agonia PRL, podobnie jak europejskiego komunizmu, okazała się nieuchronna. Nie pomógł nawet manewr z „podzieleniem się odpowiedzialnością”, czemu miał służyć tzw. Okrągły Stół. 4 czerwca 1989 r., w nie w pełni demokratycznych wyborach, Polacy zdecydowanie odrzucili komunizm Stan wojenny przerwał trwający w Polsce „solidarnościowy karnawał”. Jak stwierdził jego główny architekt Wojciech Jaruzelski: „13 grudnia dokonany został akt historycznej...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: