Marzenie Tarasa Szewczenki

Szewczenko wierzył, że kiedyś powstanie wolna i niepodległa Ukraina, niezależna od rosyjskich wpływów Rewolucja na Ukrainie, która obecnie rozgrywa się na naszych oczach, to walka o wolność, lecz także walka o kulturę tego dumnego narodu. Kulturę, która szansę na rozwój ma w wielkiej rodzinie narodów Europy. W orbicie zaś Moskwy może jedynie rozpuszczać się w postsowieckim żywiole. Wyraźnie widać różnicę pomiędzy zrusyfikowaną i zsowietyzowaną wschodnią częścią Ukrainy a jej zachodnimi obwodami...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: