O Polskę trzeba walczyć

Dodano: 01/12/2021 - Nr 48 z 1 grudnia 2021

Felieton [Wróg ludu]

W przeddzień 195. rocznicy powołania „Gazety Polskiej” powróciły do ojczyzny szczątki założyciela „GP” – Maurycego Mochnackiego. Jest w tym coś mistycznego, że w momencie, gdy nad naszą częścią Europy zbierają się chmury, wracamy do korzeni myśli narodowej i niepodległościowej. Stąd też przez całą drogę od Francji do Polski jego trumnie towarzyszyły nasze kluby. 

Mochnacki nawoływał do odrodzenia ojczyzny przez współpracę wszystkich stanów, przez walkę zbrojną i kształtowanie ducha. Jego twórczość odegrała kluczową rolę w kształtowaniu następnych pokoleń walczących o odzyskanie wolności. Do ludzi, którzy czerpali z Mochnackiego, bez wątpienia należał Józef Piłsudski. 

Mochnacki razem z Ksawerym Bronikowskim i Tomaszem Gębką założyli „Gazetę Polską” –pismo, które służyło polskim romantykom oraz wspierało rozwój gospodarki i nauki. „Gazeta Polska” była głównym organem powstania listopadowego i ujawniała carskich donosicieli. 

Trudno wprost

     
46%
pozostało do przeczytania: 54%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze