„Za”, a nawet „przeciw” – o polityce informacyjnej prokuratury wojskowej

Stanowisko wojskowej prokuratury w zakresie braku udziału polskich prokuratorów w czynnościach wykonywanych po katastrofie w Rosji, w tym w oględzinach i sekcjach zwłok ofiar, grudzień 2010 r.: prokuratorzy nie widzieli potrzeby udziału w sekcjach.
Prokurator generalny Andrzej Seremet, wrzesień 2012 r.: prokuratorzy dotarli po wykonaniu sekcji przez Rosjan.

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 9 grudnia 2010 r.: „Polscy prokuratorzy wzięli udział w tych czynnościach procesowych, które z punktu widzenia interesu polskiego śledztwa były kluczowe. Analiza treści protokołów czynności procesowych z tego okresu, przeprowadzonych bez udziału polskich prokuratorów, (…)
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: