Strategiczna decyzja prezydenta. Gazoport kluczowy dla naszego bezpieczeństwa energetycznego

Nadanie imienia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego terminalowi LNG w Świnoujściu nie było jedynie kurtuazją. To przecież tragicznie zmarły prezydent był głównym inicjatorem budowy tej inwestycji.

Dziś dobrze widać, w jak dużym stopniu gazoport wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Za trzy lata, gdy wciąż obowiązujący kontrakt jamalski z Rosją na dostawy gazu z rejonu Półwyspu Jamał przestanie obowiązywać, nie będzie potrzeby jego renegocjacji, a minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, już teraz zapowiedział, że o gaz z Gazpromu nie będziemy się starać. Działający w Świnoujściu terminal przyjmuje drogą morską gaz skroplony (LNG) z różnych kierunków, m.in. z Bliskiego Wschodu (na przykład z Kataru) czy z USA. Po regazyfikacji jest w stanie wysyłać do odbiorców w kraju i poza jego granicami 5 mld m3 gazu rocznie, co pokrywa niemal 1/3 zapotrzebowania krajowego na to paliwo. Do 2021 roku nastąpi zwiększenie możliwości przeładunkowych gazoportu do 7,5 mld m3 gazu. Wraz z realizowanym Baltic Pipe – rurociągiem, którym najpóźniej do 2022 roku rozpoczną się do Polski dostawy gazu z Norwegii, oraz gazem ze źródeł krajowych będziemy mogli nie tylko pokrywać własne zapotrzebowanie na to paliwo, ale jeszcze je eksportować.
Jest to o tyle istotne, że jak wynika z ostatnich analiz ekspertów BGK, popyt na ropę i gaz ziemny w skali światowej będzie rósł i osiągnie szczyt zużycia około 2030 roku. W dłuższej zaś perspektywie, przy malejącej roli ropy, wzrośnie zapotrzebowanie na gaz.

Decyzja śp. prezydenta Kaczyńskiego
Przed trzema laty, gdy gazoport w Świnoujściu przyjął pierwszą komercyjną dostawę gazu skroplonego, min. Naimski przypomniał (cyt. za gs24.pl): – To właśnie rezydent Lech Kaczyński postanowił, że gazoport zostanie wybudowany tu, w Świnoujściu. Minęło 10 lat, od kiedy w gabinecie rezydenta (...) toczyły się rozmowy na temat...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: