Rewolucja w zarządzaniu polem walki. System BMS

Nowoczesny, kompleksowy, spełniający najwyższe standardy – tak w skrócie można opisać system BMS, czyli system wsparcia dowodzenia i zarządzania polem walki dla batalionów piechoty zmotoryzowanej używających KTO Rosomak, który w ostatnim czasie przeszedł kolejną fazę wymaganych testów.

BMS (ang. Battlefield Management System) to informatyczny system wsparcia poddziałów ogólnowojskowych szczebla – batalion, kompania, pluton, drużyna. System wspiera dwa podstawowe zadania – planowanie działań i kierowanie walką. W pierwszym przypadku mowa m.in. o konfiguracji systemu, integracji i analizie zdobytych informacji, uzupełnianiu i dystrybucji informacji oraz wsparciu procesu decyzyjnego, czyli tzw. kalkulacji bojowej. W drugim zaś zapewnia m.in. kształtowanie świadomości sytuacyjnej, rejestrację, zabezpieczenie i ocenę działań bojowych. System BMS zapewnia bezpośrednią łączność pomiędzy wszystkimi wozami bojowymi i żołnierzami walczącymi w składzie batalionu zmotoryzowanego w obszarze jego odpowiedzialności. Wchodzące w jego skład urządzenia, takie jak radiostacje (R-450C, RKP-8100-OBR CTM), routery (RP 101, RP 110), przełączniki sieciowe, a także telefony VoIP, zostały w całości opracowane w Polsce i tu są produkowane. Ponadto system spełnia wszystkie wymagania stawiane przez polską armię. W październiku tego roku BMS pozytywnie przeszedł weryfikację 20 wymagań krytycznych.
Na wykonanie Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) pk. „Rosomak-BMS”, bo tak brzmi pełna nazwa omawianego programu operacyjnego, składa się szereg różnego rodzaju działań, których wdrożenie zapewni pełną kompatybilność i realizację przedsięwzięcia. Wśród wymagań należy wymienić na przykład budowę bezpiecznej sieci radiowej IP, przez którą będą komunikować się wozy bojowe wyposażone w komponenty BMS, opracowanie Podsystemu Ochrony Kryptograficznej (POK), opracowanie oprogramowania wspomagającego organizację i eksploatację systemu (planowania i...
[pozostało do przeczytania 22% tekstu]
Dostęp do artykułów: