Ryzykowne gry prawem

Nieuwzględnione odwołania To powinno rozstrzygać sprawę, bo prokuratorzy w stanie spoczynku na pewno nie wykonują pracy w charakterze prokuratora. Ale marszałek uznał ten przepis za sprzeczny z konstytucją i dalej stara się udowodnić, że termin „prokurator” użyty w art. 103 Konstytucji RP obejmuje także prokuratorów w stanie spoczynku. Gdzie jednak jest to zdarzenie, z którym należy wiązać skutek w postaci wygaśnięcia mandatów obu posłów? Tu go przecież nie ma. Wydaje się, że cały wcześniejszy...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: