Większy kapitał zakładowy i koniec sporu z PKP PLK

mat. pras.
mat. pras.

Trakcja, jedna z największych spółek w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki w Polsce, zachowała wysoką i stabilną pozycję na rynku. Tak można podsumować pierwsze trzy miesiące pracy nowego Prezesa Zarządu Spółki. W marcu został nim Jakub Lechowicz.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 czerwca, akcjonariusze Trakcji zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego emitując 250 mln nowych akcji spółki. Emisja, w drodze subskrypcji prywatnej, została skierowana do PKP Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z uchwałą PKP PLK obejmie akcje za kwotę 200 mln zł i w ten sposób powiększy wartość Spółki.

Transakcja kapitałowa jest procesem, którego finalizacja pozwoli na dalszy rozwój Spółki, także w warunkach pogarszających się wskaźników makroekonomicznych w globalnej gospodarce. Objęcie naszych akcji przez PKP PLK, oznacza dla Trakcji stabilizację finansową, a także możliwość synergii z grupą kapitałową PKP PLK. W działalności grupy kapitałowej PKP PLK i naszej istnieją zidentyfikowane obszary, w których wspólne działania przyniosą wymierne i pożądane efekty synergii pozwalające na dalszy rozwój naszej Spółki. Równolegle udało się doprowadzić do uzgodnienia nowej struktury finansowania i zawrzeć porozumienie z instytucjami finansowymi.  Nie jest przesadzone stwierdzenie, że w dobie ambitnych planów inwestycyjnych zarządcy krajowej infrastruktury kolejowej, PKP PLK potrzebuje tak wyspecjalizowanych podmiotów z profesjonalną kadrą, jak nasza grupa kapitałowa – powiedział Jakub Lechowicz, Prezes Zarządu Trakcji.

Transakcja była przygotowywana od wielu miesięcy, a jej finalizacja była jednym z głównych zadań, które nowemu prezesowi powierzyła rada nadzorcza Spółki. Dotychczas prawie 33 proc. akcji Trakcji było w posiadaniu hiszpańskiej spółki COMSA S.A., a ponad 18 proc. akcji było w rękach Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Prezes Jakub Lechowicz, który funkcję prezesa objął w marcu br., sfinalizował ten procesu w ciągu trzech miesięcy.

Nieporozumienie partnerów

Kamieniem milowym, w trwającej od trzech miesięcy kadencji nowego prezesa, było też zakończenie istniejącego od blisko trzech lat sporu Trakcji z PKP PLK, w zakresie zabudowy pali fundamentowych. Rozwiązanie przyniosły mediacje z udziałem mediatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. To dobra decyzja dla spółek szczególnie, że dotychczas największym wolumenowo zamawiającym Trakcji była właśnie spółka PKP PLK.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu i realizacji elementów infrastruktury kolejowej, drogowej oraz obiektów kubaturowych.

Autor: