VII EDYCJA FILMOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PARTIA NOSTRA

mat. pras.
mat. pras.

Konkursy historyczne Patria Nostra kierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, licealistów i uczniów technikum. Ta grupa uczniów dysponuje odpowiednim poziomem umiejętności i wiedzy, by sprostać realizacji zadania konkursowego i zrozumieć zagadnienia poruszane w konkursie. Nauczyciele prowadzący z przedmiotów - historia oraz informatyka. Konkurs daje nauczycielom okazję do przeprowadzenia z uczniami działań o charakterze ponadprogramowym, pozwalających na zdobycie cennej wiedzy historycznej dotyczącej często specjalistycznych tematów, a także na rozwój umiejętności animacji, montażu filmowego i obsługi stosownych narzędzi informatycznych.

Formuła prac konkursowych pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu filmowego w edukacji historycznej. Prace konkursowe to animacje lub filmy o długości 45- 60 sekund, prezentujące ważne wydarzenia historyczne. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Konkursu, a także są emitowane za pośrednictwem mediów polonijnych oraz wyświetlane na telebimach. Łącznie w pięciu Konkursach weźmie udział około 1500 osób, uczniów i nauczycieli z czego, aż 20 szkół z Województwa Lubelskiego.

Konkurs Patria Nostra to kompleksowy projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w projekty edukacyjne, w szczególności o charakterze historycznym. Edukacja historyczna ma ogromny wpływ na przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym świecie. Stan wiedzy historycznej wpływa na postawę wobec przeszłości oraz historycznie ukształtowanych form istnienia społeczeństwa czy instytucji. Świadomość historyczna jest jedną z form odczuwania więzi w ramach rodziny, grupy etnicznej, narodu, państwa czy wspólnoty religijnej. Przydatność historii dla kształtowania umiejętności myślenia globalnego, wynika z samego sposobu nauki historii, która ma za przedmiot badania wszystkie dziedziny życia społecznego i daje kontakt z możliwie wszystkimi przejawami działalności człowieka w przeszłości. Z tego względu nasza Fundacja uznaje edukację historyczną za kluczową w procesie kształtowania młodego pokolenia Polaków i poprzez nowoczesną i wizualnie atrakcyjną formę Konkursu chce zachęcić młodzież szkolną do zaangażowania w tą wartościową inicjatywę.

W Konkursach Patria Nostra nagrody rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu nie zależnie od zajętego miejsca. 

W VII Edycji Filmowego Konkursu Patria Nostra 2022, w której weźmie udział około 1.500 uczniów pod egidą swoich pedagogów.

Przed nami ostatnia Gala finałowa konkursu – Region Zachód,  która odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP w Poznaniu

mat. pras.

Szczegóły znajdą Państwo na  stronie internetowej https://konkurs-patrianostra.pl/

mat. pras.