VII edycja FILMOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PARTIA NOSTRA

mat. pras.
mat. pras.

Konkurs Patria Nostra już siódmy raz wychodzi do szkół z propozycją uatrakcyjnienia edukacji historycznej. VII Edycja swoim zasięgiem obejmie całą Polskę oraz młodzież polonijną z całego świata. Celem konkursów jest nie tylko propagowanie wiedzy o historii Polski, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków ale także jest to szansa dla młodzieży w sprawdzeniu swoich umiejętności jako aktorów i reżyserów.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Gale Finałowe dla poszczególnych regionów odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz po raz pierwszy w Gdańsku. W Konkursach Patria Nostra nagrody rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu nie zależnie od zajętego miejsca. 

Prace do wykonania w ramach Filmowego Konkursu Historycznego to krótkie max 60-sekundowe filmy i animacje wykonane różnymi technikami: poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową, film z udziałem uczniów aż po tzw. Machinimę - animacje generowane z wykorzystaniem silników gier komputerowych. Dotyczą one wydarzeń z jednego z 52 tygodni w roku prezentujące wydarzenia lub postacie ważne dla historii Polski.

Aktualnie realizowana jest VII Edycja Filmowego Konkursu Patria Nostra 2022, w której weźmie udział około 1.500 uczniów pod egidą swoich pedagogów. Uczestnicy konkursu wykonają kolejnych około 400 filmów i  animacji. 

Gala Finałowa Konkursu - Region Południe w której bierze udział młodzież z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego  odbędzie się w Operze Krakowskiej już 7 września 2022 roku, a relację z wydarzenia będzie można śledzić na żywo na https://www.facebook.com/KonkursyHistorycznePatriaNostra/.

Szczegóły znajdą Państwo na  stronie internetowej https://konkurs-patrianostra.pl/ 
oraz mediach społecznościowych 
https://www.tiktok.com/@filmowykonkurshistor https://www.instagram.com/filmowekonkursypatrianostra/