Sektor finansowy wspiera rozwój gospodarczy

mat. pras.
mat. pras.

Niezależnie od rodzaju wyzwań, z którymi musi zmagać się narodowa gospodarka, niezbędny jest dobrze działający sektor finansowy. Reprezentujące branżę finansową duże spółki Skarbu Państwa w sposób naturalny wspierają rozwój gospodarczy Polski, rodzime firmy, ale też polskie rodziny.

Obok bezpieczeństwa militarnego, zdrowotnego, energetycznego do sprawnego funkcjonowania narodowej gospodarki niezbędne jest bezpieczeństwo finansowe. W Polsce jedną z instytucji, która je zapewnia, jest Grupa PZU, największy w Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat finansowy, prowadzący działalność w pięciu krajach i którego aktywa przekraczają 400 mld zł. Spółki Grupy PZU są liderami nie tylko na rynku ubezpieczeniowym, ale też bankowym, zarządzania aktywami czy prywatnych usług medycznych.

Dzięki ochronie ubezpieczeniowej oraz finansowaniu, jakie w każdych okolicznościach zapewniamy polskim przedsiębiorcom, pomagamy im łatwiej przechodzić kryzysy ostatnich lat i dalej rozwijać się pomimo nich
– mówiła dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU, podczas panelu „Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”, zorganizowanego w ramach Kongresu 590.

Polska firma rozumie potrzeby rodzimego biznesu

Grupa PZU stanowi ważny podmiot na mapie gospodarczej nie tylko Polski, ale też całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa ma 22 mln klientów, w tym 16 mln w segmencie ubezpieczeniowym.

Te liczby obrazują skalę zaufania, jakim jesteśmy obdarzani przez przedsiębiorców, gospodarstwa domowe i osoby fizyczne. To zaufanie jest dla nas wartością bezcenną. Jako polska firma dobrze rozumiemy potrzeby polskiego biznesu, co ma szczególne znaczenie w czasach poważnych kryzysów 
– wskazała Beata Kozłowska-Chyła. Według badań spontanicznej znajomości marki PZU osiąga wynik 88 proc., a w przypadku badań wspomaganej – 100 proc., co czyni PZU najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce.

Dzięki swoim aktywom i zdywersyfikowanej działalności Grupa PZU odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Udzielana przez spółki Grupy PZU ochrona ubezpieczeniowa oraz finansowanie (do grupy należą m. in. Bank Pekao i Alior Bank) pozwoliła wielu polskim firmom łatwiej przetrwać i wyjść z kryzysów, wywołanych pandemią czy wojną w Ukrainie. Firmy te dalej się rozwijają, a nawet prowadzą ekspansję na rynkach zagranicznych. Przykładowo, w 2021 roku wartość należności z tytułu kredytów udzielonych przez Grupę PZU sięgnęła 215 mld zł.

W przypadku podstawowej dla PZU działalności ubezpieczeniowej kluczowe znaczenie z perspektywy polskich przedsiębiorców ma transfer ryzyka, który umożliwia ubezpieczyciel.

Ubezpieczamy majątek wart biliony złotych. Odszkodowania i świadczenia, które wypłaciliśmy w ubiegłym roku, przekroczyły 14 mld zł. Gdyby powodujące straty zdarzenia losowe, które wystąpiły, nie były objęte ochroną ubezpieczeniową, oznaczałoby to dla wielu przedsiębiorców ogromne problemy, które mogłyby doprowadzić nawet do upadłości 
– podkreśliła Beata Kozłowska–Chyła.

Bezpieczna polityka inwestycyjna

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej PZU rozpoczął bieżący rok z bardzo dobrymi wynikami, zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku.

W obszarze inwestycyjnym składki, które wpływają do Grupy PZU, aktywa, które są jej powierzane w zarządzanie, środki przekazywane przez klientów w ramach programów oszczędnościowo-emerytalnych i inne środki są lokowane na rynku finansowym. W portfelu PZU obligacje skarbowe stanowią 65 proc., a łącznie z korporacyjnymi – 83 proc.

Lokujemy gromadzone środki na rynku finansowym, zwiększając jego płynność, stymulując inwestycje, wspierając wzrost gospodarczy. Prowadzimy bezpieczną politykę inwestycyjną co wpływa stabilizująco na cały rynek finansowy i gospodarkę 
– zapewniła prezes PZU.

W trosce o zdrowie Polaków

Beata Kozłowska–Chyła przypomniała, że Grupa PZU odgrywa ważną rolę w jeszcze innym obszarze, który w ostatnich latach jest przedmiotem zainteresowania wszystkich – w dziedzinie zdrowia. Należąca do Grupy spółka PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. Ma 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, oraz 2,2 tys. placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Łącznie w Grupie PZU mamy już 3 mln aktywnych umów zdrowotnych. Stale się rozwijamy, rozszerzamy naszą sieć placówek i usług. Uważamy, że jesteśmy bardzo dobrym i potrzebnym uzupełnieniem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej 
– podkreśliła prezes PZU.

Spółki z Grupy PZU angażują się też w wiele działań prozdrowotnych i profilaktycznych. Przykładem jest zainaugurowany w czerwcu projekt „Zdrowe życie”, nad którym patronat objęła Para Prezydencka. Mobilna Strefa Zdrowia działała na Krakowskim Przedmieściu przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a następnie ruszyła w Polskę. Na początek do dziewięciu kolejnych miast, w których dotrze w wybrane weekendy latem i jesienią 2022 roku Polacy będą mogli przeprowadzić bezpłatne badania i skorzystać z konsultacji lekarskich.