Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Od nowego roku wyższe świadczenie dla rodzin

MRPiPS
MRPiPS

Od 1 stycznia 2024 r. program Rodzina 500+ zmienia się w Rodzina 800+, jego beneficjenci nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń.

Od Nowego Roku wzrasta wysokość świadczenia wychowawczego przysługującego na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Od Nowego Roku świadczenie wzrośnie do 800 zł miesięcznie na dziecko.

Nie ma konieczności dodatkowego wnioskowania o świadczenie w wyższej wysokości – zostanie ono wypłacone tak jak do tej pory, w powiększonej kwocie.

MRPiPS