Nagroda im. Henryka Pobożnego dla Haliny Łabonarskiej

mat. pras.
mat. pras.

Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej wręczy po raz trzeci nagrodę im. Henryka Pobożnego. W tym roku uhonorowana zostanie pani Halina Łabonarska. Uroczystość odbędzie się 15 października 2022 roku, godz. 17.00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Ideą nagrody jest promowanie i nagradzanie osób, które odważnie i  bezkompromisowo idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez Patronów Bractwa księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę księżną Annę. Osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji łacińskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka. 
Henryk II Pobożny stawiając czoła najazdowi Mongołów i broniąc swoich poddanych, poniósł śmierć na Legnickim Polu 9 kwietnia 1241 r. Oddał życie za wiarę. Jego ciało, pozbawione przez wrogów głowy, zostało pochowane w klasztorze franciszkańskim we Wrocławiu. Diecezjalny proces beatyfikacyjny księcia Henryka rozpoczął się 5 czerwca 2021 r. w bazylice mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnickim Polu.

Nagroda wręczana w Legnicy to także wyraz wiary w to, że ideały, które były fundamentem chrześcijańskiej Europy i Polski są nadal żywe i warte tego, by ich bronić. 

Halina Łabonarska występowała na deskach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatru Nowego w Poznaniu oraz na scenach stołecznych teatrów: Dramatycznego, Polskiego im. Arnolda Szyfmana, Na Woli czy Ateneum im. Stefana Jaracza. Znakomite role tworzyła pod okiem wybitnych reżyserów, m.in.: Kazimierza Dejmka, Gustawa Holoubka, Janusza Wiśniewskiego, Jerzego Jarockiego czy Macieja Prusa. Za kreacje aktorskie była nagradzana m.in. podczas Kaliskich Spotkań Teatralnych i na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie. Została również uhonorowana nagrodą Brązowe Lwy Gdańskie za rolę Anki w filmie „Aktorzy prowincjonalni” na VI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 2015 r. za całokształt twórczości otrzymała nagrodę im. Ireny Solskiej przyznaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków.
„Godna szczególnego uznania jest Pani patriotyczna postawa, manifestowana również w czasach, kiedy była ona aktem wielkiej odwagi" - pisał o Łabonarskiej minister kultury Piotr Gliński.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli: prof. dr hab. Andrzej Nowak (2020), prof. dr hab. Jan Żaryn (2021).