Miedziowy koncern stawia na atom

mat. pras.
mat. pras.

Spółki Skarbu Państwa odgrywają kluczową rolę w budowie siły gospodarczej Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem jest KGHM Polska Miedź S.A., który rozwija projekt wdrożenia zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR). 

Znaczenie dużych spółek Skarbu Państwa dla polskiej gospodarki najlepiej pokazują sytuacje kryzysowe, w których to właśnie one jako pierwsze angażują się w niesienie wszelkiego rodzaju pomocy. Tak było w czasach pandemii COVID-19, tak jest po agresji Rosji na Ukrainę. Państwowe firmy są też liderami w procesie uniezależniania się od rosyjskich surowców energetycznych. Przykładem tego jest inwestowanie w odnawialne źródła energii. 

Cieszę się, że kraje naszego regionu inwestują w alternatywne źródła energii, w tym w energetykę jądrową. Polskie firmy, takie jak Orlen, KGHM czy Enea, są liderami, którzy widzą w energetyce jądrowej przyszłość 
– mówił podczas Kongresu 590 Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Najbardziej zaawansowany projekt jądrowy prowadzi koncern KGHM Polska Miedź, który ramach umowy zawartej z amerykańską firmą NuScale przygotowuje się do wdrożenia technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. 

Musimy myśleć strategicznie i takim projektem dla KGHM jest energia atomowa, która ma wiele przewag nad innymi źródłami energii. Jest zeroemisyjna i optymalna cenowo, co przy dzisiejszych makroekonomicznych uwarunkowaniach jest bardzo istotne. Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie 
– wskazał Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., podczas debaty „Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”.

Pierwszy mały reaktor jądrowy KGHM, który będzie dostarczał czystą energię na potrzeby oddziałów produkcyjnych miedziowej spółki, ma zostać uruchomiony do 2029 roku. Projekt jest modułowy, a to oznacza możliwość bezproblemowego zwiększania skali przedsięwzięcia. Budowa małych elektrowni jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM oraz nowym kierunkiem strategicznym spółki – energią. Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym jest rozwiązaniem, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowej USA.

Podczas debaty Marcin Chludziński zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma zostać ukończone studium lokalizacyjne, które wskaże miejsce, gdzie projekt będzie można najlepiej rozwijać ze względu na bezpieczeństwo i możliwości przyłączeniowe. 

Przygotowujemy też centrum symulacyjne pracy takiej elektrowni, tak by specjaliści mieli gdzie przygotować się do nowych obowiązków 
– poinformował prezes KGHM.