Wacław Kujbida

Nie ma chwili do stracenia. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań ratujących patriotyczno-chrześcijański charakter Polonii. Trzeba zatrzymać przejmowanie organizacji i stowarzyszeń polonijnych przez ludzi niszczących z premedytacją tradycyjne polskie wartości, nieprzerwanie od roku 1945 Równie pilne jest zaprzestanie ingerencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w środowiska polonijne. Od roku 1945 polskie MSZ prowadziło działania dywersyjno-wywiadowcze, a w ciągu ostatnich 25 lat,  z małymi przerwami, różne manipulacje. Konieczny jest natychmiastowy powrót do przedwojennego, historycznego modelu polityki, kiedy to służby MSZ były rzeczywiście służbami zagranicznymi Rzeczypospolitej, a celem ich działań była wierność polskiej racji stanu. Penetracja Dwa...