Marian Banaś

W marcu 2017 r. powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Dzisiaj mogę powiedzieć – dopiero wtedy, bo pomysł na reformę skarbowości powstał 10 lat wcześniej. Niestety, zmiana sytuacji na scenie politycznej w listopadzie 2007 r. uniemożliwiła realizację tej koncepcji. Dopiero w 2016 r. pojawiła się możliwość powrotu do pomysłu utworzenia KAS i 9 miesięcy temu udało nam się go zrealizować. Reforma polskiego fiskusa wynikała z potrzeby zapewnienia stabilności finansowej państwa poprzez efektywny pobór podatków. W latach 2008–2015 nastąpiło znaczące zwiększenie luki podatkowej, m.in. na skutek rozwoju szarej strefy w gospodarce. Szczególnie widać to na przykładzie podatku VAT. Skumulowana luka w VAT za ten okres wynosiła ponad 262 mld zł. Tworząc KAS, wsłuchiwaliśmy się też w głosy...