Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Katarzyna Utracka

Liczba wpisów: 1
  • Twardy front

    Wiele opracowań poświęcono bohaterskiej obronie Starówki, walkom na Mokotowie, Żoliborzu czy Przyczółku Czerniakowskim, nieliczne natomiast traktują o walkach powstańczych w Śródmieściu. A przecież...
    Dział: Historia
    Nr 31 z 5 sierpnia 2015