Jerzy Zalewski

„Dwa Kolory” to zapis rozmów przeprowadzonych w 2003 r. w czasie realizacji filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem – z Jarosławem i Lechem Kaczyńskimi, Janem Olszewskim, Antonim Macierewiczem, Ryszardem Bugajem, Bogdanem Borusewiczem, Lechem Dymarskim i Janem Marią Rokitą.  Rozmowy dotyczyły opozycji działającej do 1989 r. oraz okresu transformacji do 1993 r., natomiast czytane dzisiaj pomagają zrozumieć, dlaczego polskie państwo tylko „pełni obowiązki” polskiego państwa, dlaczego faktycznie nie istnieje. Na potrzeby tej publikacji proponuję temat fundamentalny – „plan Balcerowicza” i fragment rozmowy z Janem Olszewskim.  Pan nie chciał na ministra finansów Balcerowicza, bo nie zgadzał się Pan z jego koncepcją ekonomiczną, ale czy pan Olechowski musiał kontynuować...