Jerzy Byczyński

Bezpieczeństwo produkcji rolnej stanowi fundament, na którym opiera się polska gospodarka. Daje nam możliwość konkurowania na rynkach zachodnioeuropejskich i światowych. Mamy raczej małe szanse uzyskania statusu światowej potęgi przemysłowej czy technologicznej. Możemy jednak rywalizować i dobrze zarabiać na produktach rolnych. Oczywiście przy założeniu, że przemysł utylizacyjny będzie spełniał wysokie wymagania. A weterynaria i instytucje związane z zapewnianiem bezpieczeństwa sanitarnego będą należycie funkcjonowały.