Rodzina Ryszarda Schnepfa w walce z reakcyjnym podziemiem

Były ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf jest klasycznym dzieckiem resortu. Jego ojciec Maksymilian Sznepf był żołnierzem wojskowej bezpieki, matka Alicja – funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zwalczającym podziemie niepodległościowe, zaś krewny Oswald Sznepf jako sędzia wojskowy wydał co najmniej kilkanaście wyroków śmierci na Żołnierzy Wyklętych. Nikt z rodziny Sznepfów nie został ukarany za walkę z uczestnikami podziemia niepodległościowego. Alicja Schnepf straciła rentę specjalną za walkę z Żołnierzami Wyklętymi dopiero w latach 90.

Ryszard Schnepf ukończył studia w 1974 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską poświęconą genezie masowych partii politycznych w Ameryce Łacińskiej obronił w roku 1979 już jako pracownik Katedry Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt i zastępca kierownika Katedry. W latach 1982–1983 Ryszard Schnepf był profesorem na Uniwersytecie Indiana w Bloomington w USA. Prowadził badania na temat ruchów studenckich w Ameryce Łacińskiej oraz seminarium poświęcone najnowszej historii Polski. W roku 1988 przebywał w Kanadzie, gdzie pracował jako redaktor prowadzący polskojęzyczny tygodnik „Echo Tygodnia”.
Ambasador w III RP
Ryszard Schnepf w 1991 r. rozpoczął pracę w MSZ, i to od razu jako ambasador w Urugwaju i Paragwaju, gdzie przybywał do 1996 r. włącznie. W roku 1997, po zwycięstwie AWS i Unii Wolności, został wicedyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych i jednocześnie szefem protokołu kancelarii premiera Jerzego Buzka. Gdy rząd AWS przygotowywał się do ewakuacji, w lipcu 2000 r. Schnepfa wysłano w randze ministra pełnomocnego jako ambasadora do Madrytu, gdzie odpowiadał za sprawy Unii Europejskiej, a w listopadzie 2001 r. już rząd Leszka Millera mianował go ambasadorem w Kostaryce z akredytacją na obszarze całej Ameryki Środkowej.
Od 31 października 2005 do 1 czerwca...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: