Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

NR 286 z dnia 24.12.1879

OKŁADKA- strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
Gazeta Polska Numer zawiera m.in. - Przegląd polityczny - Telegramy urzędowe, Depesze telegraficzne - Szkic powieści " U źródeł Wisły" Feliksa Kozubowksiego - Wiadomości bieżące - Wiadomości handlowe