Zakazane hobby

Możemy ich spotkać podczas letniej kanikuły, gdy ze słuchawkami na uszach i wykrywaczem metali w dłoni przemierzają lasy, pola lub plaże.

Nazywani są detektorystami, odkrywcami, poszukiwaczami skarbów czy archeologami amatorami. Większość z nich jest pasjonatami historii. Znają dokładnie rodzaje dawnego uzbrojenia, umundurowania, a także stare odznaki i monety. Po biciu na spodzie łuski naboju potrafią rozpoznać, z jakiej pochodzi broni i gdzie została wyprodukowana. Umieją odpowiednio czyścić i konserwować swoje znaleziska. Dbają o nie i zachowują je dla kolejnych pokoleń. Niestety, ich hobby jest niezgodne z polskim prawem. Chodzenie z „wykrywką” już samo w
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: