Zgromadzenie politycznych pasożytów

Puzon wszystkich Europejczyków

Jaka jest więc różnica między parlamentem krajowym a europejskim? Ano taka, że ten europejski ma minimalne uprawnienia, sprowadzające się w praktyce do zatwierdzenia lub odrzucenia unijnego budżetu, co oznacza, że jest ozdobną, ale bardzo kosztowną girlandą. Od czasu do czasu odzywa się też jak puzon w orkiestrze z jakąś rezolucją, deklaracją albo protestem. Co nie zmienia polityki Komisji Europejskiej, w której prym wiodą mocarstwa – Niemcy, Francja, Wielka Brytania i trochę Włochy, wyznaczając kierunki polityki wewnętrznej, zagranicznej, społecznej, prawnej, gospodarczej i finansowej, o poprawności politycznej nie zapominając. Podstawą są traktaty, obecnie lizboński, a narzędziem rozdęta biurokracja brukselska, licząca sobie około czterdziestu tysięcy urzędników.

Wszystko jest pod kontrolą, mogłoby się zdawać. Okazuje się jednak, że machina unijna poddawana jest takim samym naciskom jak parlamenty krajowe.

Wracając do Parlamentu Europejskiego, w którym najsilniejsze są partie krajów największych, a więc Niemiec – 99 posłów, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch – po 72 posłów, Polska ma ich 50, tak jak Hiszpania. Nasza reprezentacja plasuje się w pierwszej szóstce, ale można odnieść wrażenie, że jej aktywność jest nieporównanie mniejsza niż potencjał. 25 posłów Platformy Obywatelskiej należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, najsilniejszej w PE – 265 posłów, stwarzającej jedynie pozory partii prawicowej. Najwięcej do powiedzenia mają w tej grupie posłowie z niemieckiej partii rządzącej CDU. Na drugim miejscu znajdują się socjaliści ze 184 deputowanymi. Obie te frakcje nadają polityczny ton Parlamentowi Europejskiemu, gdyż razem mają 449 głosów. Nic zatem dziwnego, że przewodniczącym PE jest przedstawiciel frakcji ludowej Jerzy Buzek, a po nim funkcję tę obejmie zacięty wróg konserwatystów, niemiecki socjaldemokrata Martin Schulz, znany z niezwykle agresywnych wystąpień i ataków...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: