Sojusze gwarantem bezpieczeństwa. Rola Polski w Europie

Wzmacnianie więzi ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwój współpracy wewnątrz Unii Europejskiej to główne czynniki wpływające na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim. Konieczne jest prowadzenie polityki odstraszania adekwatnej do wyzwań w XXI wieku. Należy kontynuować obraną strategię zbrojeniową i dążyć do zwiększania militarnych zdolności wschodniej flanki NATO. Priorytety polityki międzynarodowej ujęto w II filarze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
 
W poprzednim numerze „GP” omówione zostały najważniejsze kwestie związane z I filarem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – bezpieczeństwa państwa i obywateli. W tej części dokumentu wskażemy m.in. na konieczność scalenia dotychczas odrębnie działających systemów bezpieczeństwa oraz krajowego systemu zarządzania kryzysowego z systemem kryzysowym NATO. Zarekomendowano spójne planowanie cywilne i obronne, zarówno na poziomie administracji rządowej, jak i samorządowej. Poruszono kwestię zwiększenia zdolności obrony powszechnej oraz rolę poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na wszystkich możliwych teatrach działań. W dokumencie znalazł się również zapis o konieczności budowy odpowiednich struktur na wypadek zagrożenia biologicznego i epidemicznego. Zwrócono uwagę na ciągle pojawiające się zagrożenia w sieci o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, w tym na przeciwdziałanie dezinformacji i szerzeniu tzw. fake newsów. W bieżącym numerze „GP” zostaną przybliżone najważniejsze kwestie II filaru SBN – Polski w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 
Wspólna droga do celu  
Członkostwo w NATO, a później także w Unii Europejskiej zapewniło Polsce znaczący rozwój na płaszczyźnie obronnej. Na przestrzeni lat pozycja Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim rosła. Dziś jesteśmy liczącym się państwem, stawianym przed innymi za wzór wypełniania przyjętych zobowiązań. W XXI wieku siłę danego państwa określa...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: