Międzynarodowe intrygi Grodzkiego. Komisja Wenecka przyjechała do Polski kompletnie nieprzygotowana

Marszałek Tomasz Grodzki podejmuje kolejne aktywności na arenie międzynarodowej, które stoją w sprzeczności z polityką zagraniczną Polski. Tym razem w spór o reformę sądownictwa wciągnął instytucje europejskie. – Ustawodawstwo dotyczące wymiaru sprawiedliwości jest domeną wewnętrzną Polski i to w Polsce powinniśmy na ten temat dyskutować, a nie jeździć na skargę i szukać ewentualnych popleczników za granicą – komentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Totalna opozycja nie ustaje w próbach tworzenia alternatywnych ośrodków władzy, które w założeniu mają pozostawać pod kontrolą Koalicji Obywatelskiej i środowisk z nią związanych. Po zgłaszaniu postulatów decentralizacji Polski i obronie kasty sędziowskiej totalni postanowili wykorzystać swoją przewagę w Senacie, aby wykreować izbę wyższą polskiego parlamentu na rzekomo niezależny ośrodek władzy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podjął liczne działania na arenie międzynarodowej, chcąc wywołać za granicą wrażenie istnienia równoległej dyplomacji. 

Alternatywna dyplomacja totalnych
Tomasz Grodzki udał się niedawno do Brukseli na spotkanie z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą, aby rozmawiać o ustawie dyscyplinującej sędziów, która obecnie jest procedowana w Senacie. Totalna opozycja liczyła, że Vera Jourova wprost skrytykuje omawianą ustawę, jednak jej rozmowa z Grodzkim ograniczyła się do wymiany poglądów, nie dotyczyła natomiast szczegółów dotyczących ewentualnych poprawek.
Za to poważne wątpliwości co do działań Grodzkiego mają przedstawiciele rządu. – Marszałkowie oczywiście mają prawo do spotkań kurtuazyjnych na poziomie międzynarodowym, jednak gdy chodzi o podejmowanie konkretnych treści dotyczących polityki zagranicznej, to nie ma w Konstytucji uzasadnienia dla takiej działalności marszałka. Konstytucja mówi wyraźnie, że politykę zagraniczną sprawuje rząd i w pewnym zakresie prezydent – podkreśla Marcin Przydacz,...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: