Szkolenie szyte na miarę. Projekt ułatwiający rozwijanie kompetencji zawodowych

Chcesz się rozwinąć, dokształcić, szukasz inspiracji? Skorzystaj z Bazy Usług Rozwojowych, którą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępnia z myślą o pracownikach i przedsiębiorcach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. To kontynuacja ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamieszczono w niej już około 0,5 mln ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tys. osób. Łączna liczba użytkowników portalu (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) przekroczyła 7 mln.
Baza jest narzędziem interaktywnym, które umożliwia firmom szkoleniowym i doradczym możliwość zaprezentowania swojej oferty. Z kolei przedsiębiorcy sektora MŚP mogą wyszukać i zamówić szkolenia, doradztwo, kursy zawodowe, studia podyplomowe, mentoring, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Wartość i kwota dofinansowania projektu opiewa na blisko 20 mln zł, z czego blisko 17 mln zł pochodzi ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bardzo pomocna w odnalezieniu oferty najlepiej odpowiadającej potrzebom firmy jest rozbudowana wyszukiwarka zawierająca szeroki wybór filtrów oraz zestandaryzowany formularz zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Użytkownikom, którzy nie znajdą oferty odpowiadającej ich potrzebom, Baza oferuje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada bezpośrednio na ich potrzeby.
Twórcy bazy podkreślają, że to przedsiębiorca, a nie urzędnik decyduje o tym, na jaką usługę przeznaczy dofinansowanie. Na realizację usługi oczekuje się około 6 tygodni, a firmy świadczące usługi szkoleniowe podlegają nieustannej...
[pozostało do przeczytania 16% tekstu]
Dostęp do artykułów: