Szansa dla środowiska, szansa dla Polski

Polski system zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) stoi w przededniu bardzo poważnych wyzwań, polegających na radykalnym i skokowym zwiększeniu obowiązkowych poziomów zbierania zużytych urządzeń. Rodzi to szansę na radykalną poprawę stanu środowiska, eliminację szarej strefy i rozwój polskich firm działających na rynku zbiórki i przetwarzania elektroodpadów. Warunkiem jest kontynuacja zdecydowanych i odważnych działań ze strony Ministerstwa Środowiska.

21 lipca MŚ opublikowało rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach 2018–2020. Zakłada ono osiągnięcie do 2021 r. 65 proc. poziomu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wobec niecałych 40 proc. zbieranych dziś. Rozporządzenie oznacza więc zwiększenie o ponad połowę koniecznej do zebrania masy zużytych urządzeń do 2021 r. Ta regulacja może być impulsem, który przyniesie Polsce i Polakom pozytywne i skokowe zmiany w postaci poprawy stanu środowiska naturalnego. Podobnie jak odważne i pozytywne decyzje resortu środowiska na rynku opakowań, dotyczące toreb jednorazowych, dziś bardzo krytykowane przez wielkie międzynarodowe sieci handlowe, przyniosą za kilka lat znaczącą ulgę polskiej przyrodzie.

Aby tak się stało, MŚ musi wykazać na rynku elektroodpadów podobny upór i zdecydowanie jak w przypadku opakowań, i to wbrew już podnoszącym się lamentom. Należy bowiem podkreślić, że ponoszone nakłady na ochronę środowiska w Polsce należą do najniższych w Europie, a koszty braku właściwie działającego systemu poniosą w przyszłości zwykli Polacy. Jeśli MŚ ulegnie, może to doprowadzić do pogłębienia obecnych na rynku patologii –zwiększy się popyt na dokumenty z szarej strefy, poświadczające zebranie odpowiedniej ilości zużytego sprzętu jedynie na papierze. W rzeczywistości sprzęt taki zamiast do zakładów przetwarzania, trafi do polskich lasów, a...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: