Edukacja dwóch prędkości

Z punktu widzenia humanisty i nauczyciela akademickiego przedstawiony przez ministra Jarosława Gowina projekt ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym wywołuje mieszane uczucia. Obok rozwiązań budzących nadzieję znajdujemy i takie, które rodzą wątpliwości.

W owych wątpliwościach można dostrzec zagrożenie nie tylko dla rozwoju polskiej nauki, lecz także dla rozkwitu Polski niewielkomiejskiej i kultury narodowej.

Ustawa 2.0
Polityka złej kontynuacji rządów PO zarysowana w ustawie Gowina przejawia się m.in. w wyraźnej tendencji do podziału Polski na kilka dużych miast, w których będzie rozwijała się nauka i zapewniona będzie możliwie wysoka jakość
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: