Pierwszy Kongres ESG już 26 stycznia!

mat. pras.
mat. pras.

Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Podczas wydarzenia spotkają się eksperci, praktycy, osoby decydujące o tym, jak działania ESG będą realizowane w polskich firmach, instytucjach i organizacjach. 

Wydarzenie zainaugurowane zostanie dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. W panelu weźmie udział m.in.: Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Olga Semeniuk; Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej - Barbara Socha; Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej - Justyna Orłowska; Wiceminister Klimatu i Środowiska - Adam Guibourgé-Czetwertyński; Członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Anna Zalewska oraz Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Marcin Wiącek oraz.  Uczestnicy odpowiedzą na pytanie o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwych zagrożeniach wprowadzania danych regulacji.

ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działaniami na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, jak również kwestie związane z ładem korporacyjnym, przejrzystością i uczciwością prowadzonego biznesu, troską o włączanie w swoje działania rozmaitych grup społecznych czy dbanie o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości. W trakcie I Kongresu ESG planowane jest podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrażania ESG w Polsce. Wydarzenie będzie można śledzić online na stronie Kongresu https://esgkongres.pl/ oraz na kanale YouTube https://www.youtube.com/fundacjaxbw.

W jednym z paneli pt.: „ESG = game changer. Jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie?” głos zabiorą praktycy – liderzy różnych branż. Od przedsiębiorców usłyszymy w jaki sposób ESG już zmienia zasady prowadzenia działalności, ale także dowiemy się, jakie dziedziny, produkty i branże mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój dzięki zielonej transformacji. 

O finansowych aspektach wdrażania ESG organizatorzy rozmawiać będą z zaproszonymi przedstawicielami instytucji finansowych, organów rynku i organizacji biznesowych. O tym, jak zrównoważony rozwój postrzegają inwestorzy, w jaki sposób zmianie ulegną również zasady oceniania wartości spółek, raportowania czy wreszcie wpływu realizacji zasad ESG na możliwości uzyskania przez firmy finansowania swoich inwestycji. 
O społecznych aspektach ESG, a także między innymi o tym, czy i czym dokładnie ESG różni się od CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, dyskutować będą: prof. Elżbieta Chojna-Duch; prof. Elżbieta Miączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Anna Musiała, Dyrektor Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM; a także Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” i Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce poruszą: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; prof. SGH Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica oraz Prezes PRME Chapter Poland; prof. WSEiZ, dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Organizatorzy zaplanowali również dyskusję na temat roli i obecności ESG w mediach. Przedstawiciele największych redakcji odpowiedzą w niej na pytanie, czy ESG jest atrakcyjnym tematem dla dziennikarzy i co robić, by budować świadomość społeczną na temat zrównoważonego rozwoju. 

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Bank Ochrony Środowiska

PARTNER INICJATYWY ESG: PKN Orlen

PARTNER STRATEGICZNY: Żabka Polska

PARTNERZY: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Bio Planet, Yope, GRANNA, Huawei, Amazo