Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Nie tylko produkty i relacje z klientami

fot. Adobe Stock / mat. pras.
fot. Adobe Stock / mat. pras.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trwałą zasadą postępowania, na której Bank Pekao S.A. buduje swoje relacje z otoczeniem. Jej filarem jest długoterminowe zaangażowanie oparte na partnerstwie z organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym.

Działania na rzecz wspólnego dobra, lokalnych społeczności, rozwijanie wolontariatu pracowniczego – to tylko niektóre z rodzajów działalności z zakresu ESG jednego z największych w naszym kraju banków: Pekao S.A. 

Zaangażowanie społeczne korporacji, w tym banków, staje się normą

Dojrzałe firmy rozumieją, że ponoszą odpowiedzialność wobec klientów, dostawców, środowiska naturalnego czy społeczności lokalnej. Dlatego zaangażowanie społeczne korporacji, w tym banków, staje się normą. Co więcej, jest to ważny aspekt dla kandydatów przy wyborze pracy. W obszarze działań banku znajdują się nie tylko produkty i relacje z klientami, ale także działania o charakterze społecznym. 

Zaangażowanie na dwóch poziomach: ogólnopolskim i dla społeczności lokalnych

Bank angażuje się na dwóch poziomach: ogólnopolskim i dla społeczności lokalnych. Pekao S.A. wspiera także rozwój kultury i sztuki. Jako instytucja wysoce odpowiedzialna, Bank  promuje sztukę, a inwestowanie w nią traktuje jako jeden z elementów swojej odpowiedzialności społecznej. Przez ostatnie lata Pekao S.A. podejmowało szereg działań, których celem było wzmacnianie swojego wizerunku jako mecenasa sztuki i instytucji współodpowiedzialnej za propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Zintensyfikowanie tych działań nastąpiło w 2021 roku, kiedy to Bank nawiązał szeroką współpracę z przedstawicielami oraz instytucjami kultury cechującymi się niekwestionowanym i najwyższym autorytetem w dziedzinie sztuki na polskim rynku.

Dziś Pekao S.A. może pochwalić się imponującym zbiorem około 1200 dzieł sztuki. Przez wiele lat w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji własnych, Bank stworzył wyjątkowy zbiór wartościowych eksponatów. Składają się na niego prace klasyków, takich jak Matejko, Wyspiański, Kossak, Fałat, Mehoffer czy Waliszewski. Ale nie brakuje w nim dzieł młodszych artystów, m.in. Dominika, Nowosielskiego czy Biskupskiej. Wybrane dzieła zostały zdigitalizowane i są prezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem Wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A. 

Kolejnym działaniem tego typu podjętym przez Bank Pekao S.A. była zorganizowana w kwietniu 2023 r. wystawa „Koloryt Rozmaitości” w Pałacu Czapskich w Warszawie. 

Była to pierwsza stacjonarna prezentacja części zbiorów dzieł sztuki Banku wyeksponowana dla szerokiej publiczności.

Projekty sportowe, inicjatywy o charakterze ekonomiczno-gospodarczym

Bank angażuje się w liczne projekty sportowe m.in. jest Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Koszykarzy i Koszykarek, a także Sponsorem Oficjalnym Basket Ligi, obejmującej ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Ponadto jest sponsorem tytularnym najważniejszych rozgrywek basketowych w kraju. Bank jest głównym partenrem 1 Ligi Mężczyzn, Pucharu Polski, Pucharu Polski Kobiet, Superpucharu Polski Kobiet i Konkursu Wsadów.  Pekao S.A wprowadza swoje zaangażowanie w rozwój tej dynamicznej dyscypliny sportu na jeszcze wyższy poziom.

W roli sponsora,  Pekao S.A. nie tylko wspiera najważniejsze rozgrywki dla zawodowych graczy, ale również stawia na przyszłość koszykówki, patronując programom młodzieżowym organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, takim jak Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki („SMOK”) i Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży („KOSSM”). Poprzez te inicjatywy, młodzi zawodnicy otrzymują większe możliwości szkolenia i udziału w turniejach, co przyczynia się do rozwoju ich umiejętności i pasji do koszykówki.

Bank podjął też szereg inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy. W 2022 r. przekazał ponad 1 170 000 złotych lokalnym organizacjom działającym na rzecz uchodźców na terenie całej Polski. Do tej sumy swoją cegiełkę dołożyli również pracownicy, którzy uzbierali dodatkowe 200 000 zł. Zaangażowanie w pomoc było nie tylko finansowe - blisko pół tysiąca pracowników banku skorzystało z możliwości udziału w wolontariacie w miejscach, gdzie pomagano obywatelom Ukrainy. Wolontariusze byli obecni w punktach recepcyjnych, szykowali posiłki na dworcach kolejowych, część z nich dała schronienie uchodźcom w swoich domach i mieszkaniach. Organizowali zbiórki darów jak np. w akcji „Walizka nadziei”, gdzie skupiono się na zbiórce artykułów pierwszej potrzeby oraz zakupie walizek, z których skorzystały osoby przebywające w Domowej Noclegowni przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Miejsce stało się bezpieczną przystanią dla matek, dzieci i osób starszych z Ukrainy. Dodatkowo w ramach integracji społeczności ukraińskiej przygotowane zostały lokalne akcje takie jak np. wycieczka do muzeum w podziemiach rynku w Olkuszu połączona z warsztatami decoupage i projekcją filmu w języku ukraińskim, czy koncert pt. „Ukraino, wszystko gra!” zorganizowany na terenie koszalińskiej cerkwi. 

W tym roku Bank Pekao S.A. został m.in. Mecenasem Regionalnym akcji Pociąg Marzeń, ukierunkowanej na pomoc w organizacji wakacji dzieciom, które z różnych względów nie mają możliwości wyjazdu na letni wypoczynek. 

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy skupia obecnie ponad 1200 pracowników Banku Pekao S.A. Ochotnicy angażują się w akcje społeczne i dobroczynne organizowane przez pracodawcę, głównie przez wolontariat z partnerami społecznymi, konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” oraz zbiórki darów. Liderzy wolontariatu uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do tej roli. Granty wspierające akcje pomocowe przyznawane są w różnych obszarach. Kolejnym filarem wolontariatu bankowego jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. W tym zakresie Bank współpracuje z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, realizując program – „Bankowcy dla Edukacji”.

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Banku Pekao S.A. przyjmuje do końca sierpnia br. wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy mogą one otrzymać wsparcie finansowe na projekty z zakresu kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności. Inicjatywy skierowane na rozwijanie kultury, sztuki, tradycji narodowej i polskości pomagają w zachowaniu i wzmocnieniu tożsamości danego regionu. Ponadto umożliwiają budowanie więzi między jej członkami. Projekty kulturalne i artystyczne, które angażują lokalnych mieszkańców, mogą sprzyjać integracji. Wspieranie działań związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowej i kulturowego dziedzictwa pozwala na ochronę unikalnych elementów kultury i historii danej społeczności. To z kolei może wpłynąć na poczucie dumy z własnych korzeni i dziedzictwa.

Na rzecz zwierząt

Głównym partnerem Banku w wolontariacie na rzecz zwierząt jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Bankowi ochotnicy, za pośrednictwem programu Fundacji Pekao S.A. „Jesteśmy Blisko”, pomagają w akcjach lokalnych w schroniskach.  Wolontariusze uczestniczą też w ekorajdach oraz zgłaszają swoje pomysły na rzecz ochrony środowiska. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję grantową Fundacji Pekao S.A. zespoły wolontariuszy Banku wygrywają dofinansowanie na rzecz  lokalnej inicjatywy. Ostatnią z akcji zorganizowano na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego. Darowizna z bankowej Fundacji wsparła także akcję pomocy zwierzętom ewakuowanym z obszarów Ukrainy, którą prowadziło schronisko w podwarszawskim Celestynowie. Wspólnie z Fundacją Apiterra Fundacja Banku Pekao S.A. organizuje także eventy edukacyjne poświęcone tematowi pszczelarstwa.