Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?” 2022 VIII edycja ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów placówek oświatowych

mat. pras.
mat. pras.

Zapraszamy do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego, charytatywnego konkursu dla szkół, przedszkoli, burs i innych placówek oświatowych „Ile waży św. Mikołaj?”. Organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze lub wartości w okresie trwania konkursu.

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Nagroda główna w konkursie to 5000 zł,

Nagrody można zdobyć w 5 kategoriach:

I kategoria – zbiórka monet o największej wartości: 

I nagroda 5000 zł + 250 zł dla Opiekuna; 
II nagroda 4000 zł + 200 zł dla opiekuna; 
III nagroda 3000 zł +150 zł dla opiekuna.

II kategoria – zbiórka monet o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka: 

I nagroda 2000 zł + 200 zł dla opiekuna; 
II nagroda 1500 zł+ 150 zł dla opiekuna; 
III nagroda 1000 zł + 100 zł dla opiekuna.

III kategoria – trzy nagrody (1000 zł + 100 zł dla opiekuna), dla grup, które zebrały monety o największej wartości w trzech kategoriach, placówki: 

1. do 100 osób; 
2. od 101 do 200 osób; 
3. powyżej 200 osób; 
(w każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda).

IV kategoria - nagroda 400 zł dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób.

V kategoria - nagroda 300 zł dla grupy, spośród uczestników niebędących placówkami oświatowymi, która zebrała monety o największej wadze.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a opiekun grupy zaświadczenie.

Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy 30% na dowolnie wybrane produkty edukacyjne oraz kursy on-line w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania (cdw.edu.pl/).

Każdy opiekun grupy w konkursie otrzyma kurs on-line o wartości 79 zł, ”Efektywne Metody Nauczania- tworzenie i realizacja”, dostępny na stronie: https://kursy.cdw.edu.pl/
----
Harmonogram akcji:
Do 15 stycznia 2023 r.- opiekun zgłasza grupę do konkursu (poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ilewazymikolaj.pl)
do 31 stycznia 2023 r.- zgłoszone grupy zbierają bilon 
do 31 marca 2023 r.- ogłoszenie rankingu finałowego.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www: 
https://www.ilewazymikolaj.pl/
A także w broszurze informacyjnej: https://www.ilewazymikolaj.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_10_Broszura_konkurs-min.pdf [KLIKNIJ I POBIERZ]
Formularz zgłoszeniowy: https://www.ilewazymikolaj.pl/zapisy/
Informacje w sprawie konkursu: konkurs@ilewazymikolaj.pl