Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Do banku z mDowodem. Bank Pekao S.A. korzysta z nowych rozwiązań aplikacji mObywatel

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Na podstawie ustawy o aplikacji mObywatel klienci Banku Pekao S.A. mogą od 1 września bieżącego roku potwierdzać swoją tożsamość za pomocą mDowodu. Zarówno w placówkach Banku Pekao, jak i partnerskich mogą zatem załatwiać sprawy bez tradycyjnego dowodu osobistego.

Cieszymy się, że Bank Pekao, który staje się coraz bardziej cyfrowym bankiem, wchodzi w nową erę potwierdzania tożsamości mDowodem. To kolejny krok pozwalający na realizację potrzeb codziennego bankowania bez konieczności okazywania fizycznych dokumentów tożsamości jak dowód osobisty czy paszport – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. – Po weryfikacji tożsamości z elektronicznym mDowodem będzie można otworzyć w placówkach m.in. Konto Przekorzystne dla klienta indywidualnego lub zlecić inne dyspozycje.

mDowód niezależnym i równorzędnym dokumentem tożsamości

mDowód to nowy elektroniczny dokument tożsamości w Polsce, dostępny w aplikacji mObywatel. Jest tak samo ważny jak stosowany obecnie tradycyjny (plastikowy) dowód osobisty, jednak nie jest jego cyfrową wersją, lecz niezależnym i równorzędnym dokumentem tożsamości. mDowód i dowód osobisty różnią się serią, numerem, datą wydania i ważności. Ponadto mDowód zawiera dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL. mDowodem można się posługiwać w urzędach, sądach, przychodniach czy na poczcie, a od 1 września 2023 roku także w bankach, w tym w Banku Pekao S.A. Elektroniczny mDowód okazany w placówkach bankowych i partnerskich pozwoli na potwierdzenie tożsamości bez potrzeby posiadania przy sobie innych dokumentów tożsamości, w tym dowodu osobistego.

Jak klienci Banku Pekao S.A. będą mogli potwierdzić tożsamość za pomocą mDowodu?

W celu zweryfikowania tożsamości w banku i załatwiania różnych spraw należy przyjść do placówki Banku Pekao lub partnerskiej ze smartfonem, w którym zainstalowana jest aplikacja mObywatel i aktywowany dokument mDowód. Z poziomu aplikacji będzie można na miejscu zeskanować wygenerowany przez pracownika kod QR i przekazać dane dokumentu do banku. Po prawidłowej weryfikacji tożsamości klienta bank otrzyma elektroniczne poświadczenie dokumentu i jego dane, a w aplikacji mObywatel zostanie wygenerowana informacja, kiedy i komu zostały powierzone informacje z mDowodu.

Po wprowadzeniu mDowodu do systemów banku zarówno w Pekao 24, jak i w PeoPay będzie on widoczny obok innych dokumentów tożsamości. mDowód jest ważny 5 lat i trzeba będzie go aktualizować po upływie terminu ważności na takich samych zasadach jak inne dokumenty tożsamości. 

Zależy nam na tym, aby każdy bankował tak, jak lubi

– Postępująca cyfryzacja usług, również publicznych, niesie za sobą zmianę zachowań konsumenckich. Dziś płatności za pomocą telefonu czy zegarka są dla nas na porządku dziennym. Co więcej, wiele osób, głównie z młodego pokolenia, traktuje kartę płatniczą jako usługę dodatkową, trzymając ją w domu na wszelki wypadek, gdyby inne metody płatności zawiodły. Podobną transformację usług jak bankowość przechodzi aktualnie administracja publiczna – mówi Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Technologii i Operacji. – Udostępnienie mDowodu w aplikacji mObywatel to spełnienie oczekiwań osób, które większość spraw załatwiają mobilnie i nie czują potrzeby fizycznego posiadania przy sobie dowodu osobistego. Nasz bank również wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom, pozwalając na potwierdzenie tożsamości w oddziałach za pomocą mDowodu. Zależy nam na tym, aby każdy bankował tak jak lubi – dodaje.

Wprowadzenie możliwości elektronicznego sprawdzenia tożsamości mDowodem w placówkach Banku Pekao to kolejny krok w realizacji strategii IT banku „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” na lata 2021–2024. Zbliża bank do realizacji celu, aby większość funkcjonalności związanych ze sprzedażą i obsługą klientów odbywało się w kanałach cyfrowych.

Do końca roku rozwój i wprowadzenie nowych usług w ramach mObywatel 2.0

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki, trwa wdrażanie nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0 – to kolejny krok, pozwalający ułatwiać codzienne życie obywateli. Do końca roku będą usprawniane dostępne już funkcjonalności aplikacji. Nastąpi rozwój i wprowadzenie nowych usług, m.in.:

  • Zastrzeż PESEL – usługa umożliwi ochronę przed kradzieżą tożsamości. 
  • ePłatności – wygodne i szybkie opłacanie zobowiązań urzędowych, np. podatków. 
  • e-Doręczenia – elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami. 
  • Pełnomocnictwa – usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi. 
  • Historia pojazdu – ułatwi szybkie sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz wiarygodności oferty sprzedawcy. 
  • Ponadto w ramach wdrażania nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0 nastąpi rozwój dokumentów, m.in.:
  • Tymczasowe prawo jazdy – będzie uprawniać do prowadzenia pojazdu od razu po egzaminie, a jeszcze przed wyrobieniem właściwego dokumentu. 
  • Nowe dokumenty lokalne – w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów. 
  • Legitymacja osoby niepełnosprawnej – potwierdzenie orzeczenia o niepełno- sprawności. 

Nowatorskie rozwiązania w bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. są dostrzegane i doceniane na rynku. Zostały nagrodzone m.in. w rankingu „Instytucja Roku” w kategorii „Najlepsza aplikacja mobilna”, „Najlepsza bankowość internetowa” oraz „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”. Zaś aplikacja PeoPay została uznana za jedną z 15 najlepszych rozwiązań mobilnych na świecie według badania Digital Banking Maturity 2022, przeprowadzonego przez Deloitte.

Autor: