Czym dokładnie są kredyty hipoteczne i jak je uzyskać?

mat. pras.
mat. pras.

Kredyty hipoteczne są pojęciem, z którym każdy dorosły człowiek spotkał się przynajmniej raz w życiu, jednak nie wszyscy wiedzą, co ono dokładnie oznacza. Nie każdy jest także świadomy, co może zrobić, aby dostać taki kredyt w momencie, gdy nie posiada wymaganego wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny - co to jest?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym wobec banku, którego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomość. Bank w księdze wieczystej odnotowuje wpis o tym, że kredyt został zabezpieczony konkretną nieruchomością. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty określonej sumy w podanym czasie, a jeżeli nie uda mu się tego dokonać - bank przejmuje wskazane mieszkania lub dom.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Kredyt można wziąć wyłącznie na określony cel - nie można dowolnie dysponować tymi pieniędzmi. Celem może być kupno mieszkania lub domu z rynku wtórnego bądź pierwotnego, kupno działki, wykończenie nieruchomości lub remont, a także budowa domu. Pierwszym krokiem do uzyskania możliwości zaciągnięcia takiego kredytu jest weryfikacja przez bank, który wnikliwie analizuje zdolność kredytową, a także stan nieruchomości mającej zostać zastawioną w hipotekę. Ponadto należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Wkład własny

Wymagany jest również wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. W przypadku, w którym nie posiadasz odpowiedniej sumy wkładu własnego, istnieje kilka rozwiązań - masz szansę otrzymania takiego kredytu w momencie, gdy:

  • jesteś właścicielem innej nieruchomości (również działki, na której planujesz zbudować dom), która będzie służyć jako zabezpieczenie,
  • bliska osoba jest właścicielem nieruchomości, która będzie służyć jako zabezpieczenie
  • niezbędny jest wpis do hipoteki właściciela oraz to, by także on został kredytobiorcą
  • otrzymasz pożyczkę od dewelopera na wkład własny
  • “złapiesz okazję”, czyli uda Ci się znaleźć nieruchomość za cenę niższą niż jej faktyczna wartość - różnica między ceną rynkową a ceną, za którą sprzedający chce dokonać transakcji, może być traktowana jako wkład własny.

Kto ma największą szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Największą szansę na otrzymanie kredytów hipotecznych mają osoby będące w związkach małżeńskich, posiadające wkład własny, otrzymujący wysokie wynagrodzenie oraz zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.