Tomasz Teluk

Tomasz Teluk
Organizacje zielonych popierały wprowadzenie regulacji REACH, która nakłada na firmy chemiczne rygorystyczne obowiązki związane z dopuszczeniem swoich produktów na rynek. Ekolodzy w ramach polityki „zrównoważonego rozwoju” wspierają nakładanie protekcjonistycznych ceł na produkty importowane, np. papier czy biopaliwa, które ich zdaniem nie spełniają kryteriów arbitralnie rozumianej ochrony środowiska. Wytwarza się także system oznakowania produktów, w którego tworzeniu kluczowy udział biorą oczywiście ekolodzy, decydując, jakie produkty mogą być sprzedawane, a jakie nie w krajach UE. W Brukseli funkcjonuje już termin, który określa te praktyki mianem „zielonego protekcjonizmu”. Żerowanie na ochronie środowiska Skoro organizacje zajmujące się rzekomo głównie działaniami na rzecz...
Tomasz Teluk
Przymusowe zastąpienie analogu cyfrą Cyfryzacja w rzeczywistości oznacza przymusowe, narzucane przez Komisję Europejską wyłączenie analogowego nadawania radia i telewizji, i zastąpienie go sygnałem wyłącznie cyfrowym. Nowe technologie niosą za sobą nowe możliwości w zakresie emisji obrazu i dźwięku. Przeciętnego Polaka urzędowe rozgrywki mało obchodzą – modernizujemy się sami. Polska od lat jest w czołówce zarówno w dynamice sprzedaży najnowszych modeli telewizorów, jak i wykupywania płatnego dostępu do telewizji cyfrowej: kablowej, satelitarnej, a ostatnio internetowej. Nie dość, że przejście z nadawania analogowego na cyfrowe jest przymusowe, to jeszcze przeprowadza się je na koszt podatnika. Dlatego opinia publiczna powinna być zainteresowana, w jaki sposób i na co wydaje się...