Jan Parys

Nie ma potrzeby przypominać przebiegu zmian, których dokonały Chiny w gospodarce podczas ostatniego ćwierćwiecza. Z kraju Trzeciego Świata stały się państwem o największym eksporcie i o największych rezerwach finansowych. Chiński model rozwoju, mimo iż są widoczne jego koszty społeczne i błędy w inwestycjach, budzi podziw ekonomistów, bo zmienił pozycję tego kraju w świecie. Krytykowana jest czasem budowa gospodarki rynkowej bez demokracji. Mamy bowiem w Chinach rodzaj kapitalizmu państwowego, rynku pod silną kontrolą władzy jednej partii, a władza buduje system polityczno-gospodarczy podobny do Włoch Mussoliniego Zmiany, jakie dokonały się w Chinach, to sukces niespotykany w dziejach świata. Na naszych oczach, stając się w 2009 r. największym eksporterem na świecie, wyprzedziły w tej...
Nie da się obronić kraju poprzez jedzenie jabłek czy przez konferencje dyplomatyczne. Na nową rosyjską politykę militarną NATO powinno odpowiedzieć symetrycznie. Nie wolno ograniczać się do protestów politycznych, trzeba reagować zbrojeniami oraz dyslokacją własnych sił w rejony zagrożone. Krajami frontowymi sojuszu są przede wszystkim Polska i Rumunia W drugiej połowie sierpnia br. kanclerz Niemiec Angela Merkel trafnie zauważyła, że mija właśnie 75. rocznica paktu Ribbentrop–Mołotow, który stał się powodem wybuchu II wojny światowej. W Polsce na wiele wydarzeń bieżących często patrzymy przez pryzmat tamtego wydarzenia. Od 1939 r. każde rozmowy rosyjsko-niemieckie, które wykraczają poza kwestie bilateralne, budzą w Polsce obawy.  Rosja i Niemcy zgodnie przeciwko tarczy Wydaje...
Obserwując reakcje liderów państw zachodnich na zestrzelenie samolotu malezyjskiego, mam wrażenie, że bajka o fleciście, który grając na instrumencie, wyprowadził z miasta szczury najpierw w pole, a potem do rzeki, gdzie się potopiły, stała się faktem. Flecistą, który hipnotyzuje polityków zachodnich, jest Władimir Putin Od paru dni media i politycy na całym świecie są zajęci zestrzeleniem malezyjskiego pasażerskiego samolotu nad Ukrainą. Dziś już wiemy, jak do tego doszło, znamy sprawcę tej zbrodni wojennej na ludności cywilnej krajów europejskich, wiemy, że na polecenie Moskwy tzw. separatyści terroryzują międzynarodowych obserwatorów i ekspertów OBWE, utrudniając im badanie wraku i zwłok ofiar. Zatem chociaż eksperci będą jeszcze długo pisać swe szczegółowe raporty, warto się...