Bogdan Święczkowski

Bogdan Święczkowski
Dlaczego nie było koordynatora Od początku swojego urzędowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod koniec 2007 r. Donald Tusk nie wiedział lub nie chciał wiedzieć, jak zgodnie z przepisami obowiązującego prawa nadzorować, koordynować i kontrolować polskie służby specjalne. Mimo że zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawami, w tym o ABW i AW, o CBA, czy SKW i SWW, kompetencje w tym zakresie jednoznaczne przypisane są prezesowi Rady Ministrów lub powołanemu ministrowi-koordynatorowi służb specjalnych. Kim jest minister-koordynator służb specjalnych? To członek Rady Ministrów, którego zakres działania, wyznaczony na podstawie ustawy o Radzie Ministrów, obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych. Nie może zatem być koordynatorem służb specjalnych minister członek Rady...
Bogdan Święczkowski
Gładkie przemowyi wielkie interesy W interesie tych grup, w szczególności związanych z wielkim biznesem, nie jest istnienie silnego i skutecznego państwa działającego na podstawie przejrzystych przepisów oraz kierowanego przez uczciwych i nieprzekupnych polityków i urzędników. W interesie rządzących realizujących te zlecone zadania jest rozmycie odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości czy przestępstwa. Lata III Rzeczypospolitej nauczyły przedsiębiorców, iż wielkich interesów i pieniędzy w Polsce nie robi się na uczciwie wygranych przetargach, inwestycjach i zakupach, lecz na zakulisowych grach, nierzadko o charakterze przestępczym, oraz niejasnych przepisach czy powiązaniach z wysokimi urzędnikami państwowymi. Chyba już niewielu z nas pamięta aferę kantorową czy alkoholową...