Antykultura i wybory

Mimo wyborów, które już lada dzień, pod pióro cisną mi się zupełnie inne i fantastyczne wręcz tematy. Na przykład: rola muzy w twórczości malarza i poety (znamy też parę męskich muz, gdyż Wielkie Panie naszej sztuki – Boznańska, Dąbrowska – też miewały pobudzających ich wenę, często dużo młodszych adoratorów). Dalej równie frapująca kwestia: naukowa recepcja mojego kwartalnika „bruLion”. Pomyślałem o tym, czytając wiersze zebrane jednego z poetów pokolenia brulionu, gdy równolegle w ręce wpadł mi artykuł naukowy pt. „»Brulion« jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku (zarys problematyki)” Jacka Ladoruckiego z Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 11, 47–71 z 2002 roku. Kiedy czytam „Lodziensis”, mam tylko jedno skojarzenie: prześmiewcza „Bitwa pod Łodzią” Darka „...