Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

OBEJRZYJ SIĘ ZA POLSKĄ\ MYSŁOWICE - Polski Manchester zaprasza

Mysłowice to jeden z piękniejszych zakątków Górnego Śląska, mogący poszczycić się wielonarodową historią. Władali nim Polacy, Czesi, Węgrzy, Austriacy, Prusacy, Niemcy i przejściowo sowieccy sołdaci. Do dzisiaj nie straciło swojej tożsamości i licznych zabytków.

Mysłowice są tak stare, że ich początki giną w mroku dziejów. Najprawdopodobniej zostały założone pod koniec XI w. lub na początku XII w. przez rycerza Mysława. W ich herbie widnieje głowa wąsatego i brodatego mężczyzny z zamkniętymi oczami. Przez wiele lat badacze uznawali, że to ścięta głowa Jana Chrzciciela, ale brak nieodłącznego atrybutu tego świętego, czyli misy, na której owa głowa jest w światowej ikonografii przedstawiana, skłonił niektórych historyków do stwierdzeń, że na herbie Mysłowic może jednak widnieć konterfekt ich założyciela. Trudno rozwikłać ten problem, bo pewnego październikowego wieczoru w 1587 r. pożar doszczętnie strawił archiwum miejskie i najstarsze miejskie dokumenty bezpowrotnie przepadły.
Mysłowice były częścią państwa polskiego do czasów rozbicia dzielnicowego, potem stanowiły domenę dzielnicowych książąt śląskich, a od XIV w. wchodziły w skład Czech, Węgier, Austrii i od 1742 r. do 1918 r. Prus. W 1921 r. wróciły do Polski, a we wrześniu 1939 r. zajęli je Niemcy. 27 stycznia 1945 r. miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Sowieci założyli na jego terenie obóz koncentracyjny, w którym życie w latach 1945–1946 straciło przeszło 2300 Górnoślązaków.
Dzisiaj Mysłowice to nowoczesne miasto wrośnięte w Górnośląski Okręg Przemysłowy. Świadczą o tym liczne kopalnie i obiekty przemysłowe, ale nie to stanowi dzisiaj o atrakcyjności Mysłowic. Miasto zwane jest polskim Manchesterem ze względu na (podobnie jak angielski bliźniak) jego przemysłowy charakter i bogatą scenę rockową. Pochodzą stąd liczne zespoły muzyczne, jak choćby Myslovitz czy Negatyw. Brakuje tu, w porównaniu z brytyjskim odpowiednikiem, tylko… futbolowych zespołów o klasie Manchesteru United czy City.
Do dziś zachowało się w Mysłowicach kilka budynków świadczących o średniowiecznym pochodzeniu miasta. Najstarszym budynkiem murowanym jest stojący w pobliżu rynku kościół farny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który został wzniesiony w okresie lokacji miasta ok. XIV w. Za jego średniowiecznym rodowodem przemawiają ostrołukowe otwory w przyziemiu, a także strzeliste otwory okienne w południowej ścianie nawy. Warto przyjechać do położonych przy autostradzie A4 Mysłowic!


(fot. Polar123/Wikipedia/CC)


Artykuł przygotowany przez redakcję  we współpracy z Instytutem Biznesu oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego