Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

OBEJRZYJ SIĘ ZA POLSKĄ\ LUBELSKIE Perły polskiego renesansu

Lubelszczyzna to kraina słynąca z uprawy chmielu i tytoniu. Dzięki bardzo dobrej ziemi i nasłonecznieniu te wymagające ciepła rośliny mają tu jak w raju. To także bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny zapraszające do długich pieszych wycieczek, jak również liczne zabytki tej dawniejszej i tej nowszej historii Polski.

Stolica regionu Lublin to piękne miasto. Jego nazwa pojawia się w pierwszych źródłach historycznych w 1228 r. Pochodzi ona od nazwy osobowej „Lubla”, utworzonej od staropolskiego imienia Lubomir, poprzez dodanie dawniej pieszczotliwego przyrostka „la”. Dzięki średniowiecznemu rodowodowi i temu, że od średniowiecza pełni ważną rolę w Polsce jako stolica województwa, Lublin aż skrzy się od historycznych pamiątek. To tutaj podpisano jeden z najważniejszych dokumentów w historii Polski, czyli akt unii lubelskiej z 1569 r. łączącej Polskę i Litwę w jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Podpisano go na zamku w Lublinie, który możemy podziwiać do dzisiaj. Zbudowano go w XII w., w XIII w. dobudowano do niego romański donżon (wieżę mieszkalno-obronną), później był wielokrotnie przeprojektowywany, podczas okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienie, na takie same cele zamek zaadaptowało sowieckie NKWD, dopiero w połowie lat 50. XX w. powstało tam muzeum. Kaplica zamkowa pw. Świętej Trójcy, wybudowana jako fundacja Kazimierza Wielkiego, to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, pokryty rusko-bizantyjskimi freskami z 1418 r. powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły. Zamek lubelski stanowi drugi, po średniowiecznej Bramie Krakowskiej, rozpoznawalny symbol architektoniczny miasta.

Wartościowa architektura Lublina poza zamkiem skupia się przede wszystkim na obszarze Starego Miasta. Budowle sakralne tego obszaru prezentują okresy stylowe od gotyku do baroku.

Inną atrakcją turystyczną są Lubelskie Podziemia. To około 300-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod zabudową Starego Miasta.

Miejscem wartym odwiedzenia, choć może nie przez najmłodszych, jest muzeum funkcjonujące na miejscu niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas niemieckiej okupacji Lublina zamordowano tam ok. 60 tys. osób. Co ciekawe, muzeum powstało jesienią 1944 r., jest więc pierwszym tego typu obiektem na świecie.

Oczywiście Lubelszczyzna to nie tylko Lublin. Odwiedźcie koniecznie Kazimierz Dolny nad Wisłą i Zamość. To prawdziwe perły polskiego renesansu. Dodatkowym magnesem w przypadku mniejszego od Zamościa Kazimierza jest urokliwe położenie nad Wisłą nieopodal lasów poprzetykanych fantastycznymi wąwozami. Założony i zbudowany przez charyzmatycznego hetmana Jana Zamoyskiego Zamość powstał pod koniec XVI w. i zachował całkowicie renesansowy charakter.

Artykuł przygotowany przez redakcję  we współpracy z Instytutem Biznesu oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego