VI Kongres Klastrów Polskich

 fot. mat. pras.
fot. mat. pras.

Tegoroczny VI Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie. Tematem przewodnim Kongresu jest rola klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Główne przesłanie organizatorów to - nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami. Całe wydarzenie będzie transmitowane online.

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://app.evenea.pl/event/kongresklastrowpolskich/

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok 7 letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123 000 zatrudniających 19% pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią, dziś natomiast są zainteresowani w odbudowie gospodarki. 

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój, ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Na początku 2020 roku powstał Europejski Związek Klastrów (European Clusters Alliance), w którym Polska ma swój poważny udział (deklaracja powstania została podpisana we wrześniu 2019 roku w Warszawie podczas V Kongresu Klastrów i konferencji REDS organizowanej przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a Polak jest jednym z dwóch wiceprezesów tej europejskiej organizacji). European Clusters Alliance koordynował działania pomocowe dla jednocześnie kilkunastu krajów EU, a następnie włączył się w dialog o naprawie gospodarki unijnej. Efektem tego było spotkanie kierownictwa związku z Komisarzem UE Thierry Breton’em, podczas którego potwierdzono znaczny wzrost znaczenia klastrów w polityce rozwoju UE w latach 2021-2027 i programie Next Generation.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Partnerzy wydarzenia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.