Ryszard Bugaj

Kupowanie czasu? Prawdopodobieństwo, że zagraniczna pomoc finansowa przekazywana krajom PIIGS definitywnie rozwiąże ich problemy, jest moim zdaniem nikłe. Część ekonomistów krytykujących ową pomoc sugeruje ogłoszenie niewypłacalności przez te kraje. Bo stanowi ona ich zdaniem jedynie „kupowanie czasu”. Z takim stanowiskiem się nie zgadzam. Z jednej strony faktycznie „kupuje się” w ten sposób czas. Jednak ma on swoją wartość. Gdyby te kraje ogłosiły upadłość, to nie tylko dla nich, ale, w moim przekonaniu, także dla Europy Zachodniej, a pośrednio i dla Polski, następstwa byłyby dramatyczne. Zatem trzeba je na tej kroplówce trzymać. I mieć nadzieję, że pacjent jakoś przetrwa, a przy tym myśleć, jak działać dalej. Pierwszy kryzys zglobalizowanej gospodarki Obecny kryzys jest...