Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch

W krakowskim eksperckim opracowaniu „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” jeszcze z lat 2013–2014 jako jedną z dysfunkcji państwa uznano upartyjnienie działalności samorządu terytorialnego, a partyjność, która wdarła się do samorządu terytorialnego w Polsce, uznano za wadę osłabiającą więzi wspólnotowe, prowadzącą do degeneracji pojęcia interesu publicznego, ładu instytucjonalnego i wypaczenia procedury wyborczej. Wnioski ówczesne stają się szczególnie aktualne. Dziś jest to „partyjność” okresu wyborczego.   Pod hasłem decentralizacji samorządu odbywa się próba dokonywana przez środowiska związane z opozycją konfrontacji władzy samorządowej i „scentralizowanej” władzy państwowej – samorządu terytorialnego i państwa. Dzieje się to na różnych forach oraz w ramach...