Maciej Mazurek

W czerwcu 2013 r. we Wrocławiu miało miejsce zakłócenie wykładu prof. Zygmunta Baumana przez członków Narodowego Odrodzenia Polski. Kilkunastu uczestników zatrzymano i wytoczono im sprawy karne. Młodzi działacze protestowali przeciw wykładowi profesora, który był wysokim funkcjonariuszem stalinowskiego aparatu represji Wydarzenie odbiło się szerokim echem w Polsce dzięki mediom, które je nagłośniły. Miało ono pewne znamiona prowokacji. Dla mediów rządowych był to dowód na odradzanie się faszyzmu. Poruszone poczuło się środowisko humanistów. W nr 3/2013 r. ważnego niemieckojęzycznego kwartalnika „Information Philosophie”, czytanego w świecie filozoficznym ze względu na rangę niemieckiej filozofii, ukazała się następująca informacja: „Zygmunt Bauman wystąpił w 1968 r. z partii...