Ludwik Maciejewski

Grzegorz Wierzchołowski
Komenda Miejska Straży Pożarnej m.st. Warszawy informuje, że nie opiniowała w okresie lipiec 2010 r. – październik 2012 r. imprez o charakterze masowym w myśl ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. „Ponadto Dyrekcja Łazienek Królewskich nie zgłaszała do tut. Komendy zamiaru organizowania imprez z otwartym ogniem w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych” – odpowiedział na nasze pytanie w tej sprawie komendant miejski warszawskiej straży pożarnej. Dla porównania: kiedy w 2012 r. w Opolu próbowano przeforsować zgodę na grillowanie w dwóch parkach miejskich, ratusz powiedział zdecydowane „nie”. „I park na Bolko, i park Nadodrzański są zabytkowe, więc powinniśmy je szczególnie chronić, nie wolno w nich grillować ani rozpalać ognisk” – tłumaczyła „Nowej Trybunie...
Komenda Miejska Straży Pożarnej m.st. Warszawy informuje, że nie opiniowała w okresie lipiec 2010 r. – październik 2012 r. imprez o charakterze masowym w myśl ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. „Ponadto Dyrekcja Łazienek Królewskich nie zgłaszała do tut. Komendy zamiaru organizowania imprez z otwartym ogniem w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych” – odpowiedział na nasze pytanie w tej sprawie komendant miejski warszawskiej straży pożarnej. Dla porównania: kiedy w 2012 r. w Opolu próbowano przeforsować zgodę na grillowanie w dwóch parkach miejskich, ratusz powiedział zdecydowane „nie”. „I park na Bolko, i park Nadodrzański są zabytkowe, więc powinniśmy je szczególnie chronić, nie wolno w nich grillować ani rozpalać ognisk” – tłumaczyła „Nowej Trybunie...