Zapewniamy to, co dziś najcenniejsze – bezpieczeństwo. Odpowiedzialna strategia wobec współczesnych wyzwań [Grupa PZU]

fot. mat. pras.
fot. mat. pras.

Wydarzenia ostatnich lat sprawiły, że nadrzędną wartością dla obywateli, przedsiębiorców i państw stało się wielowymiarowe bezpieczeństwo. To domena Grupy PZU jako największego ubezpieczyciela Polaków. Ma ona potencjał, doświadczenie i nowatorskie rozwiązania, które umożliwiają jej klientom odpowiednie przygotowanie się na współczesne wyzwania, zminimalizowanie możliwych ryzyk dla życia, zdrowia, majątku, życiowych planów lub prowadzonego biznesu oraz realizowanie celów nawet w bardzo wymagającym otoczeniu.   

Grupa PZU jest największym konglomeratem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają 430 mld zł. Tylko w Polsce ma ok. 22 mln klientów korporacyjnych i indywidualnych. Jest liderem rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych oraz ubezpieczeń na życie, znajduje się też w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, prywatnej opieki zdrowotnej czy dobrowolnych programów emerytalnych. Dzięki kulturze innowacji i szerokiej współpracy ze startupami jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie ubezpieczycieli. Osiągane regularnie ponadprzeciętne wyniki stawiają Grupę PZU wśród najbardziej rentownych i wypłacalnych ubezpieczycieli w Europie.

Mocny, rodzimy lider

„Polskie DNA”, ponad 200-letnia tradycja oraz obecna siła kapitałowa i wiodąca pozycja Grupy PZU sprawiają, że jest ona ważnym elementem całego finansowego krwioobiegu polskiej gospodarki. Ubezpiecza warty biliony złotych majątek polskich przedsiębiorstw, zarówno tych największych, jak i małych i średnich, oraz większości polskich rodzin. Dzięki zapewnianemu przez nią finansowaniu i ochronie ubezpieczeniowej polskim firmom łatwiej przetrwać i wyjść z kryzysów wywołanych następstwami pandemii czy dziś wojny w Ukrainie. Mocny rodzimy lider, który zbierane składki ubezpieczeniowe, aktywa przekazywane przez klientów w zarządzanie, pieniądze gromadzone w dobrowolnych programach emerytalnych i inne środki lokuje na polskim rynku finansowym (m.in. w obligacje Skarbu Państwa), stymuluje też inwestycje i wspiera wzrost polskiej gospodarki. Pełni przy tym ważną funkcję stabilizującą, bo jako ubezpieczyciel prowadzi politykę inwestycyjną bardziej długoterminową i uniezależnioną od chwilowych nastrojów na rynku. 

Odpowiedź na potrzeby seniorów

Mając miliony klientów ufających jego marce, PZU ma dużą możliwość wpływania na ich postawy i zachowania. Wykorzystuje ją tak, by jak najlepiej odpowiadać na najważniejsze współcześnie potrzeby, a także ambicje Polaków. Na przykład duży nacisk kładzie na rozwój produktów i usług finansowych dopasowanych do potrzeb seniorów, odpowiadając na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. Jako ważny na rynku prywatnym operator medyczny tworzy nowe rozwiązania łączące publiczny i prywatny sektor zdrowia, które w przyszłości mogą być odpowiedzią na problemy ochrony zdrowia w Polsce. System pozapłacowych benefitów PZU dla pracowników, oferowany im za pośrednictwem pracodawców, to m.in. ubezpieczenia majątkowe i na życie, opieka medyczna, proste i tanie pożyczki i kredyty, abonamenty sportowo-rekreacyjne czy programy emerytalne. W ten sposób poprzez swoich klientów korporacyjnych ubezpieczyciel poprawia zabezpieczenie finansowe i zdrowotne setek tysięcy pracowników oraz ich rodzin. 

Natura: wyzwanie i troska

Dla Grupy PZU wspieranie gospodarki zrównoważonej, takiej, która przyczynia się do ograniczania niekorzystnych zmian klimatu, jest szczególnie ważne. Odpowiedzialność za otoczenie i przyszłość kolejnych pokoleń łączy się tu z biznesem. Klienci ubezpieczają w PZU od ryzyka szkód spowodowanych żywiołami majątek warty ok. 2 bln zł. Im częstsze i bardziej niszczące klęski naturalne, tym większe szkody w majątku oraz zdrowiu i życiu ludzkim i większe odszkodowania. Grupa PZU odpowiada na te wyzwania wdrażając strategię ESG na lata 2021–2024 „Rozwój w równowadze”. Czynniki ESG (czyli środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny) są uwzględniane w każdej sferze jej działalności. 

Największy polski ubezpieczyciel mocno ogranicza swój ślad węglowy, by najdalej do 2024 roku osiągnąć neutralność klimatyczną (już zredukował emisje CO2 o 26,2 proc. względem 2019 roku). Przechodzi też na zaopatrzenie w energię pochodzącą w całości z odnawialnych źródeł (dziś ten wskaźnik sięga 80 proc.). W ograniczaniu wpływu na środowisko pomaga przeprowadzka do nowej siedziby PZU Park – najbardziej zielonego biurowca w Warszawie, w którym zastosowano wiele ekologicznych rozwiązań. Grupa PZU aktywnie wspiera również proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki jako inwestor. Tylko w ciągu ostatniego roku Grupa PZU zaangażowała 420 mln zł w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, a kolejnych 300 mln zł w obligacje ESG (środki z ich emisji przeznaczane są na zielone inwestycje). Wprowadziła też unikatowe na rynku polskim ubezpieczenia dla właścicieli urządzeń wytwarzających energię odnawialną, w tym fotowoltaicznych.  

Programy dla społeczności lokalnych

Grupa PZU jest też odpowiedzialna społecznie, m.in. jako organizator wielu programów prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo lokalnych społeczności lub programów profilaktycznych w obszarze zdrowia, sponsor drużyn i gwiazd sportu – w tym najlepszej na świecie tenisistki Igi Świątek, której PZU jest głównym partnerem, a także jako mecenas najważniejszych instytucji kulturalnych, m.in. Muzeum Narodowego, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatru Narodowego – Opery Narodowej w Warszawie. Ubezpieczyciel na dużą skalę wspierał walkę z COVID-19, a dziś pomaga uchodźcom z Ukrainy.