W Rzeszowie dyskutowano o gospodarce i bezpieczeństwie [Kongres 590]

mat. pras.
mat. pras.

Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, międzynarodowa współpraca krajów Trójmorza – to wiodące tematy dyskusji odbywających w ramach jesiennej części 7. edycji Kongresu 590, który zorganizowano w Rzeszowie.

Tegorocznej edycji kongresu przyświeca hasło „Łączymy wszystkich”. Trudno o bardziej trafną diagnozę sytuacji, w jakiej znalazł się nasz region po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trójmorze jest obecnie w samym centrum przemian geopolitycznych zachodzących w Europie. Wyjątkowe miejsce w tym procesie zajmuje Polska, która stała się najważniejszym kierunkiem ucieczki mieszkańców miast i wsi zagrożonych wojną. Od miesięcy pozostaje niezastąpionym ogniwem w łańcuchu pomocy humanitarnej i wojskowej płynącej z całego świata na Ukrainę – wskazał w swoim przesłaniu do uczestników Kongresu 590 premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił w debacie otwierającej obrady Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Ukraina nadal potrzebuje wsparcia humanitarnego, pomocy militarnej, ale trzeba już myśleć o przyszłości, o odbudowie tego kraju po wojnie. 

O możliwościach współpracy z ukraińskim biznesem dyskutowano podczas zorganizowanego w ramach kongresu Polsko-Ukraińskiego Forum Ekonomicznego. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej, wskazał na potrzebę stworzenia systemu gwarancji dla polskich przedsiębiorców, a także dostosowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie do standardów i regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. W dyskusji poruszono też kwestię wykorzystania potencjału obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną przebywają obecnie na terenie Polski.

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem 

Jednym z tematów, który wzbudzał największe zainteresowanie uczestników rzeszowskiego kongresu, było bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Jak stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Rosja chce zaburzyć poczucie bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, posługując się polityką dezinformacji. – Rosja próbuje przerzucić odpowiedzialność za kryzys energetyczny, który wywołała napadając na Ukrainę. A to ona odpowiada za kilkukrotny wzrost cen węgla, gazu czy ropy – podkreślił Wojciech Dąbrowski. 

Jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu staje się silny koncern multienergetyczny, który powstał z połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG. Jak podkreślił Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen, dzięki fuzji PKN Orlen wszedł do wielkiej ligi europejskiej, co z kolei zwiększa możliwości budowania partnerstw w nowych biznesach. Jego zdaniem w perspektywie 20 lat zmniejszać się będzie rola ropy naftowej, a rosnąć będzie znaczenie energii elektrycznej. Dlatego oprócz budowy silnego koncernu naftowo-gazowego Orlen chce inwestować w energetykę, m.in. odnawialną i jądrową. 

Jedną z debat kongresu poświęcono funduszom unijnym. Pod koniec czerwca br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska będzie mogła w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027 przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju łączną kwotę w wysokości 76 mld euro, czyli około 350 mld zł. – Dobiegają końca negocjacje z Komisją Europejską w sprawie funduszy na realizację programów krajowych i regionalnych. Polska pozostanie największym beneficjentem Polityki Spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE – poinformowała uczestników debaty Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

Nagrody gospodarcze Prezydenta RP

W pierwszym dniu Kongresu 590 odbyła się uroczysta gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie najlepszych. Prezydent Andrzej Duda, który objął honorowym patronatem Kongres 590, uhonorował przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. – Jesteście wzorcem, jesteście perłami polskiej gospodarki – podkreślał prezydent. Poza nagrodami dla przedsiębiorców Andrzej Duda przyznał nagrodę specjalną województwu podkarpackiemu, które zostało wyróżnione za tworzenie szczególnych warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki w dziedzinach takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja oraz jakość życia. Województwo podejmuje też wiele pilotażowych inicjatyw gospodarczych oraz tworzy sprzyjający klimat do współpracy przedsiębiorstw w formie klastrów.

W tym roku prezydent RP chciał również docenić mieszkańców województwa podkarpackiego, podkarpacką administrację rządową oraz samorządową za organizację, bezprecedensowej w swojej skali, pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Podkarpacie stało się stolicą oraz hubem logistycznym dla światowej pomocy zarówno humanitarnej jak i militarnej. Ponadto Andrzej Duda wręczył Konradowi Fijołkowi, prezydentowi Rzeszowa, podpisany przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego dekret nadający miastu Rzeszów honorowy tytuł „Miasto Ratownik”. – Za naszą granicą toczy się wojna, niestety jej tragiczne skutki stają się i naszym udziałem. Gdyby nie Rzeszów, Ukraina mogłaby nie przetrwać. Dziękuję całemu województwu za wielką pomoc, jakiej udziela naszym sąsiadom – stwierdził podczas gali prezydent Andrzej Duda.

  • Rzeszów uhonorowany tytułem „Miasta Ratownika”/Wyróżnienie za pomoc Ukrainie
  • Prezydent RP docenił mieszkańców województwa podkarpackiego, podkarpacką administrację rządową oraz samorządową za organizację, bezprecedensowej w swojej skali, pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Podkarpacie stało się stolicą oraz hubem logistycznym dla światowej pomocy zarówno humanitarnej jak i militarnej. Andrzej Duda wręczył Konradowi Fijołkowi, prezydentowi Rzeszowa, podpisany przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego dekret nadający miastu Rzeszów honorowy tytuł „Miasto Ratownik”.